Etiikan päivä 2022: Tutkimusetiikan kansainväliset ulottuvuudet

Artikkelin kuvituskuva.
Alkaa
Loppuu

Etiikan päivä on tieteen eettisiä kysymyksiä monitieteisesti käsittelevä seminaari. Jokavuotinen Etiikan päivä järjestetään seuraavan kerran virtuaalitapahtumana tiistaina 15.3.2022. Seminaarissa syvennytään tällä kertaa tutkimusetiikan kansainvälisiin ulottuvuuksiin.

Etiikan päivä on asiantuntijaseminaari, joka tarjoaa monialaisen katsauksen tutkimusetiikan ja -integriteetin ajankohtaisista aiheista. Tapahtuma on suunnattu erityisesti tutkimusetiikan asiantuntijoille, tutkijoille ja tohtorikoulutettaville, mutta myös kaikille muille tieteen parissa toimiville ja tutkimusetiikasta kiinnostuneille. Etiikan päivä on maksuton tapahtuma. 

Ilmoittautuminen Etiikan päivään on päättynyt. Siirry tästä virtuaalitapahtumaan. Virtuaalitapahtuma-alusta aukeaa 15.3.2022 klo 9.00 alkaen. 

Etiikan päivä järjestetään Liveton virtuaalitapahtuma-alustalla, jonne jokaisen ilmoittautuneen tulee seminaariin osallistuakseen luoda käyttäjätili. Luo Liveto-tili tällä tapahtumasivulla. Huomaa, että Liveto-tili tulee luoda samalla sähköpostilla kuin millä olet ilmoittautunut Etiikan päivään. 

Ohjelma

11.00 Työpaja 1: Rahoituksen hakemisen etiikka (TÄYNNÄ)

Työpajassa tarkastellaan täydentävään rahoitukseen liittyviä eettisiä näkökulmia eurooppalaisessa kontekstissa. Työpajan ohjaa erityisasiantuntija Raija Oikari Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluista. Tutustu työpajan tarkempaan kuvaukseen alta.

11.00 Työpaja 2: HTK-ohje uudistuu – keinoja käyttöönoton edistämiseen (TÄYNNÄ)

Työpajassa pohditaan keinoja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) uuden HTK-ohjeen käyttöönoton edistämiseen. Osallistujat ja TENK voivat hyödyntää työpajan antia suunnitellessaan ohjeen levittämistä käytäntöön. Työpajan ohjaavat asiantuntija Minna Aittasalo ja asiantuntija Eero Kaila TENKistä. Tutustu työpajan tarkempaan kuvaukseen alta.

12.00 Lounastauko

13.00 Etiikan päivän avaus

Tervetulosanat
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) puheenjohtaja, professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto

Eettisesti korkeatasoisen tutkimuksen merkitys globaalien haasteiden ratkaisemisessa
EU-komissaari Jutta Urpilainen, Euroopan komissio

13.15 Sessio I: Tutkimusetiikkaa globaalissa maailmassa

Keskustelun puheenjohtajana toimii sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto.

Miksi tarvitsemme eettiset ohjeet globaalin etelän tutkimukselle ja yhteistyölle?
Johtaja Johanna Kivimäki, UniPID – Finnish University Partnership for International Development Coordination Unit

Tiede, vapaus ja ihmisoikeudet – Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitean toiminta
Professori Liisa Laakso, The Nordic Africa Institute


Tekoälyn etiikkaa – Mitä tutkijan pitää tietää Unescon suosituksesta?
Johtaja Päivi Tikka, strateginen tutkimus, Suomen Akatemia

Yleisökysymyksiä ja keskustelua

14.15 Kahvitauko

14.30 Etiikan päivän info

Tutkimusetiikan kansainväliset toimijat – paikallisista normeista yleisiin periaatteisiin
Koordinaattori Kalle Videnoja, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)


Lainsäädäntömuutoksia: lääketutkimusten uusi lupamenettely ja julkinen verkkosivusto
Ylitarkastaja Marko Ahteensuu, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (Tukija)

14.50 Sessio II: Kansainvälisiä kehityssuuntia ja odottamattomia käänteitä

Keskustelun puheenjohtajana toimii Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmän puheenjohtaja, emeritusprofessori Markku Leskelä, Suomen Tiedeakatemiat.

Kun tutkimus ei toteudu suunnitelmien mukaisesti
Professori Erika Löfström, Helsingin yliopisto


Koronarokotteiden pikamatka laajaan käyttöön: eettisiä kysymyksiä
TKI-ylijohtaja Terhi Kilpi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)


Tutkimusetiikkaa eurooppalaisesta näkökulmasta
Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto

Yleisökysymyksiä ja keskustelua

16.00 Etiikan päivän päätös


Etiikan päivän työpajat

Etiikan päivä käynnistyy kahden verkkotyöpajan merkeissä. Ilmoittautuminen työpajoihin aukeaa 15.2.2022.

Työpaja 1: Rahoituksen hakemisen etiikka (TÄYNNÄ)

Milloin: 15.3.2022 klo 11.00-12.00
Missä: Verkossa
Maksimiosallistujamäärä: 30 henkilöä

Työpajassa tarkastellaan täydentävään rahoitukseen liittyviä eettisiä näkökulmia eurooppalaisessa kontekstissa. Tarkastelu on rajattu hakuvaiheeseen. Alustuksen pohjalta keskustellaan hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimuksen eettisistä periaatteista, rahoittajan vaatimuksista ja tutkijoiden kaipaamasta tuesta rahoituksen hakuprosessissa. Käytännön esimerkkeinä tarkastellaan Euroopan komission rahoitushakuihin (Horizon Europe) liittyviä eettisiä näkökulmia. Työpajasta hyötyvät parhaiten tutkijat ja asiantuntijat, jotka tavalla tai toisella ovat mukana täydentävän rahoituksen hakuprosesseissa.

Työpajan ohjaa erityisasiantuntija Raija Oikari Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluista.

Työpaja 2: HTK-ohje uudistuu – keinoja käyttöönoton edistämiseen (TÄYNNÄ)

Milloin: 15.3.2022 klo 11.00-12.00
Missä: Verkossa
Maksimiosallistujamäärä: 30 henkilöä

TENKin ohje "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa" antaa tietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja opastaa siihen kohdistuvien loukkausepäilyjen käsittelyssä. TENK päivittää ohjetta parhaillaan yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Uudistunut ohje julkaistaan joulukuussa 2022. Julkaisemisen jälkeen tieteellistä toimintaa harjoittaville ja tukeville organisaatioille tarjotaan mahdollisuutta sitoutua uudistuneeseen ohjeeseen.

Strateginen sitouminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa ohjeen käyttöönottoa organisaatiossa. Tueksi tarvitaan muun muassa organisaation sisäistä viestintää ja koulutusta, joissa tutkimusetiikan tukihenkilöillä on keskeinen rooli. Myös ohjeen julkaisumuodolla on merkitystä – opiskelijalle riittää lyhyt tiivistelmä, mutta tutkijan pitää tuntea myös yksityiskohdat.

Työpajassa pohditaan keinoja uuden HTK-ohjeen käyttöönoton edistämiseen. Osallistujat ja TENK voivat hyödyntää työpajan antia suunnitellessaan ohjeen levittämistä käytäntöön.

Työpajan ohjaavat asiantuntija Minna Aittasalo ja asiantuntija Eero Kaila Tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta.

Järjestäjät

Etiikan päivän järjestävät yhteistyössä kansalliset eettiset neuvottelukunnat:

Tiedustelut: Tutkimuseettinen neuvottelukunta tenk(at)tenk.fi

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)