Etiikan päivä 2023

""
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Helsinki
Tieteiden talo

Vuosittain järjestettävän Etiikan päivän teemana ovat tällä kertaa luonnon- ja ympäristöntutkimuksen alojen eettiset kysymykset.

Ilmoittautuminen on nyt avattu!

Ilmoittaudu seminaariin tällä verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 8.3.

Etiikan päivä 2023: Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen etiikkaa

OHJELMA

Aamupäivän työpajat ja julkistamistilaisuus

klo 10 – 11 Tarkistuslista luonnon- ja ympäristöntutkimukselle -työpaja
Laaditaan tarkistuslista luonnon- ja ympäristöntutkimuksen mahdollisen eettisen ennakkoarvioinnin tarpeelle. Järjestäjä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

klo 9 – 11 Luonnonvaraisten eläinten merkintämenetelmät -työpaja
Työpajassa saadaan tietoa eläimillä nykyisin käytettävistä merkintämenetelmistä kalojen, lintujen ja suurempien nisäkkäiden osalta. Eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistuessa uudistuu myös näitä säätelevä asetus. Järjestäjä: Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES.

klo 10 – 11 HTK 2023 -ohjeen julkistamistilaisuus
Julkistetaan päivitetty hyvän tieteellisen käytännön ohje. Järjestäjä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Lounastauko klo 11 – 12 (omakustanteinen)

Seminaari

klo 12 Seminaarin avaussanat 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, dekaani Riitta Keiski, Oulun yliopisto

Kuinka paljon luontoon tarvitsee puuttua? Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettiset kysymykset tutkijan näkökulmasta

Geoeettisiä, -esteettisiä, -filosofisia ja sosio-geologisia näkökulmia kaivostoimintaan, erikoisasiantuntija Toni Eerola, Geologian tutkimuskeskus

Eettisiä näkökulmia metsäntutkimukseen, tutkimuskoordinaattori Anna Lintunen, Helsingin yliopisto

Tuntematon maa - eläintutkimusta sademetsän siimeksessä, professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto 

Poikkitieteellinen kalastustutkimus: tapaus Tenon lohen suojelu, tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus 

klo 14 Kahvitarjoilu

klo 14.30 Kuinka vahinko estetään? Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 

Ei merkittävä haittaa periaate (DNSH) ja sen soveltaminen, projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus

Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tarvekartoituksen tulokset, yksikönjohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus, TENK, ja asiantuntija Eero Kaila, TENK

Yhteenveto ja TENKin toimenpiteet, yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Helsingin yliopisto, TENK

Työpajojen terveiset ja kansallisten eettisten neuvottelukuntien ajankohtaisia uutisia

klo 16 Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin tällä verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 8.3.

Puhujat

Kaj Forsius on koulutukseltaan diplomi-insinööri (TKK 1992) ja toimii Suomen ympäristökeskuksessa projektipäällikkönä. Forsiuksella on pitkä kokemus kansainvälisistä teollisuuden päästöihin ja Itämeren suojeluun liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Forsius on johtanut projektia, jossa on kehitetty ohjeistusta Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltamiseen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa.

Juha Hiedanpää, HT, on luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan ja -hallinnan tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hän tutkii monimuotoisuus-, ja villieläin- ja maankäyttöpolitikkaa. Hän on Luken luonnontieteellisen eettisen toimikunnan jäsen. Hän on julkaissut muun muassa kirjan Environmental Heresies: A Quest for Reasonable (yhdessä Daniel W. Bromleyn kanssa, Routledge, 2016).

Simo Kyllönen, VTT, on etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija ja ilmastoeetikko. Hän toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja on ensimmäistä kauttaan jäsenenä Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa.

Anna Lintunen on puiden ekofysiologian dosentti ja tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopiston monitieteisessä Ilmakehätieteiden keskuksessa. Hän tutkii puiden rakennetta ja toimintaa, ja erityisesti niiden muutoksia ympäristön muuttuessa. Esityksessään hän heittäytyy pohtimaan metsäntutkimuksen etiikkaa, vaikka myöntää yleensä kirjoittavansa rahoitushakemuksiin, ettei projektiin liity eettisiä kysymyksiä. 

Sirpa Thessler toimii Luonnonvarat-yksikön johtajana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on TENKin varapuheenjohtaja sekä Luonnonvarakeskuksen luonnontieteellisen eettisen toimikunnan jäsen. Thessler on filosofian tohtori maantieteestä, ja hänen tutkimusalaansa on soveltava kaukokartoitus- ja paikkatietotutkimus.

Ilari E. Sääksjärvi on biodiversiteettitutkimuksen professori Turun yliopistossa ja Luontopaneelin varapuheenjohtaja. Hän on tutkinut erityisesti Amazonian luonnon monimuotoisuutta ja löytänyt parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi satoja tieteelle tuntemattomia eläinlajeja. Sääksjärvi johtaa monitieteisiä SA BIODIFORM- ja STN BIODIFUL-konsortioita, joiden tavoitteena on löytää uudenlaisia työkaluja luontokadon pysäyttämiseksi.

Järjestäjät

Etiikan päivän 2023 järjestävät yhteistyössä:

  • Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK
  • Geenitekniikan lautakunta GTLK
  • Suomen Tiedeakatemiat
  • Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
  • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
  • Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES
Osallistuminen
Paikan päällä
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)