Tutkimusetiikka luonnontieteissä ja ympäristöntutkimuksessa

Metsä, jonka keskellä kulkee tie kuvattuna ilmasta.
Alkaa
Loppuu

EU:n omaksuman ”do no significant harm” -periaatteen myötä tieteen ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota. Samalla myös eettisen ennakkoarvioinnin tarve on herännyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen, lajikatoon, tekoälyyn ja kaivosgeologiaan liittyvissä tutkimuksissa. Suomessa monet tahot ovatkin jo alkaneet valmistella eettistä ennakkoarviointia ympäristö-, bio- ja luonnontieteisiin sekä tekniikkaan liittyen.

Järjestämme keskustelu- ja infotilaisuuden ympäristö-, bio- ja luonnontieteiden eettisten periaatteiden sekä eettisen ennakkoarvioinnin yhteistyöstä. Tilaisuudessa sivutaan myös tekoälyn ja tekniikan vastaavia kysymyksiä. Samalla selvitetään sitä, tarvitaanko Suomessa näille tutkimusaloille samantapaista kansallista koordinaatiota kuin ihmistieteiden alan eettisessä ennakkoarvioinnissa.

Ilmoittaudu mukaan kaikille avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen tällä lomakkeella. Keskustelutilaisuus järjestetään etänä Zoomissa. 

Ohjelma

Avaussanat: johtaja, vpj, FT Sirpa Thessler (LUKE/TENK)

Luonnon- ja ympäristötieteiden eettisten toimikuntien perustaminen

Tiedeasiantuntija, FT Paula Leskinen (Suomen Akatemia): EU:n Do No Significant Harm -periaate Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurihauissa

Yliopistonlehtori, dos. Karoliina Snell (Helsingin yliopisto): Miten HYssä on lähdetty kehittämään ympäristö-, bio-, luonnontieteiden ja tekniikan eettistä ennakkoarviointia?

Kommenttipuheenvuoro: Tutkimusyksikön johtaja, FT Annukka Pakarinen (Hämeen ammattikorkeakoulu)

Tiimiesimies, HT Laura Kitti (Luke): Miten LUKEssa on lähdetty kehittämään ympäristö- ja luonnontieteiden eettistä ennakkoarviointia

Kommenttipuheenvuoro: Tutkimusjohtaja, prof. Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus SYKE)

Tekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset

Tutkijatohtori, TkT Lauri Tuovinen (Oulun yliopisto): Tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset

Kommenttipuheenvuoro: Innovation & Grant Advisor, FT Ulrika Backman, (Geologian tutkimuskeskus GTK)

TENK tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin koordinoijana

Pääsihteeri, dos. Sanna-Kaisa Spoof ja asiantuntija, dos. Minna Aittasalo (TENK): Kokemuksia ihmistieteiden eettisten periaatteiden kirjoittamisesta ja eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntien työskentelystä. Ehdotus TENKin roolista tutkimusetiikan alakohtaisen yhteistyön koordinaattorina

Keskustelu: TENK koordinoimaan yhteistyötä?

Puhujat: tiedeasiantuntija, FT Paula Leskinen (Suomen Akatemia), yliopistonlehtori, dos. Karoliina Snell (HY), johtaja, FT Annukka Pakarinen (HAMK), tiimiesimies, HT Laura Kitti (LUKE), tutkimusjohtaja, prof. Eeva Primmer (SYKE), tutkijatohtori, TkT Lauri Tuovinen (OY), Innovation & Grant Advisor, FT Ulrika Backman (GTK), pääsihteeri, dos. Sanna-Kaisa Spoof ja asiantuntija, dos. Minna Aittasalo (TENK).

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)