Nytt undervisningsmaterial till stöd för GVP 2023-anvisningen

26.4.2024
Piirroskuva HTK-ohjeesta.

TENK har publicerat en ny tecknad video avsedd för undervisning och information. Videon presenterar i koncis form de grundläggande principerna för god vetenskaplig praxis (GVP).

Forskningsetiska delegationens (TENK) nationella anvisningar om identifiering och undersökning av kränkningar av god vetenskaplig praxis (PDF) beskriver förfaranden som ser till att god vetenskaplig praxis förverkligas under den vetenskapliga verksamhetens hela livscykel. Underlåtenhet att iaktta den kan i värsta fall leda till misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis och till en utredning om misstanke om kränkning (en så kallad GVP-process).

God vetenskaplig praxis kan kopplas till åtta områden för vetenskaplig verksamhet, vilka är:

  • verksamhetsmiljö
  • utbildning, handledning och mentorskap
  • vetenskapligt arbete
  • etik och framförhållning
  • behandling och hantering av forskningsmaterial
  • samarbete
  • upphovsmannaskap, publicering och kommunikation
  • sakkunnig- och granskningsuppgifter

Videon som TENK har producerat för undervisningsbruk åskådliggör dessa förfaranden. Videon finns även på finska och engelska.

 

Videon är licensierad under CC BY 4.0-licensen, det vill säga den är fritt tillgänglig med omnämnande av källan: Forskningsetiska delegationen (TENK) och Linda Saukko-Rauta/Redanredan.

Bekanta dig också med de tidigare videorna på sidan Undervisningsmaterial.

Du kan också vara intresserad av