Ennätysvilkas vuosi TENKin toiminnassa

14.12.2021
Artikkelin kuvituskuva.

Saapuneiden lausuntopyyntöjen suuresta määrästä johtuen HTK-ohjeen mukainen viiden kuukauden käsittelyaika voi tällä hetkellä ylittyä.

Tutkimuseettisellä neuvottelukunnalla (TENK) on ollut ennätyksellisen vilkas vuosi tutkimusetiikan parissa. Joulukuun 2021 alkuun mennessä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut hyvän tieteellisen käytännön (HTK) -ohjeeseen sitoutuneet tutkimusorganisaatiot olivat ilmoittaneet TENKille jo yli 50 uutta hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyä. Vaikka vain osassa epäilystä todetaan HTK-loukkaus, ne työllistävät tutkimusorganisaatioissa koko tutkinnan ajan.

Osa epäilyistä myös etenee TENKiin lausuntopyynnön muodossa. Myös niiden osalta on vuonna 2021 rikottu ennätys: TENKiin on joulukuun alkuun mennessä saapunut jo 35 uutta lausuntopyyntöä, joista yksi kohdistui ensimmäistä kertaa ihmistieteellisen toimikunnan antamaan ennakkoarviointilausuntoon.

– Tilanteesta tekee erittäin vaativan se, että kaikki tapaukset ovat niin tavattoman erilaisia. Rajanveto siitä, ylittyykö niissä HTK-loukkauksen kynnys vai ei, on erittäin haastavaa. Kutakin lausuntoa valmistelemaan perustetaan TENKin jäsenistä ja sihteeristöstä koostuva työryhmä, kertoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Riitta Keiski.

Saapuneiden lausuntopyyntöjen suuresta määrästä johtuen HTK-ohjeen mukainen viiden kuukauden käsittelyaika voikin tällä hetkellä ylittyä. Ruuhkaa helpottaakseen TENK piti marraskuussa yhden ylimääräisen kokouksen. TENKin sihteeristöä on lisäksi vahvistettu kahdella määräaikaisella asiantuntijalla: TtT, dos. Minna Aittasalo aloitti asiantuntijana elokuussa ja VTT Eero Kaila marraskuussa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös