Ihmistieteiden eettisen ennakkoarviointiohjeen luonnos kommentoitavana

22.11.2018
TENK logo.

TENK on vuoden 2018 aikana päivittänyt ja osin uudistanut kansallisen ohjeensa. Ohjeen luonnosta voi nyt halutessaan kommentoida.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 ensimmäisen kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Näihin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset Suomessa. TENK koordinoi näihin organisaatioihin perustettujen ihmistieteen eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntien toimintaa.

TENK on vuoden 2018 aikana päivittänyt ja osin uudistanut tämän kansallisen ohjeen.

Ohjeen luonnosta voi nyt halutessaan kommentoida. Tavoitteena on, että päivitetty ohje voitaisiin allekirjoittaa ja ottaa käyttöön keväällä 2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.12.2018 tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle osoitteeseen tenk@tenk.fi.

Uudistusta on valmistellut TENKin työryhmä, jota on johtanut Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi. Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Iina Kohoneniina.kohonen@tenk.fi tai puh. 040 549 2262.

Lataa tästä Ihmistieteiden eettisen ennakkoarviointiohjeen luonnosluonnos (PDF)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös