Vuoden 2021 lausuntolyhennelmät nyt verkossa

2.6.2022
Artikkelin kuvituskuvassa palapeli.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2021 antamien lausuntojen lyhennelmiä voi nyt lukea verkkosivuilla. Lyhennelmät ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antaa pyynnöstä lausuntoja sen ohjeisiin sitoutuneiden organisaatioiden tekemistä päätöksistä, jotka koskevat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyä.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen (2012) lähtökohtana on, että tieteelliseen tutkimukseen kohdistuvien hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsitteleminen kuuluvat ennen muuta tieteellistä tutkimusta harjoittavalle organisaatiolle. Kun selvitys on saatu päätökseen tutkimusorganisaatiossa, voi päätökseen tyytymätön osapuoli pyytää asiasta tutkimuseettisen neuvottelukunnan lausunnon. TENK ottaa lausunnoissaan kantaa vain siihen, 1) onko asian tutkinta suoritettu Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisesti ja 2) onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

Vuonna 2021 annetut lausunnot ovat nyt luettavissa verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sekä vuoden 2021 että aiempien vuosien tapauksia voi hakea ja rajata hakupalvelussa vuoden, aiheen, organisaatiotyypin ja tieteenalan mukaan. Lyhennelmistä on poistettu suorat viittaukset tapausten osapuoliin ja organisaatioihin, joissa loukkausepäilyt on käsitelty. Lyhennelmiä voi käyttää opetustarkoituksessa CC-BY -lisenssillä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös