Korjaus HTK 2023 -ohjeen englanninkieliseen käännökseen

5.12.2023
Kuvassa HTK 2023 -ohjeen kansi, jonka päällä teksti "Korjaus".

Hyvän tieteellisen käytännön HTK 2023 -ohjeen englanninkielistä käännöstä on tarkennettu. Korjausten tarkoitus on lisätä tekstin yksitulkintaisuutta.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kansallisen ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 englanninkieliseen käännökseen on tehty seuraavat korjaukset:

  • Esipuhe, sivu 4: Kohta "The handling of alleged RI violations at B.A. and M.A. level degrees is assigned to the respective institutions of higher education" on tarkennettu muotoon "The handling of alleged RI violations at the level of bachelor’s and master’s degrees is assigned to the respective institutions of higher education".
  • Esiselvitys-luku, sivu 25: Kohta "The person conducting the preliminary inquiry will hear the complainant and the respondent and, if necessary, other relevant parties. The hearings must be documented in the minutes" on korjattu muotoon "The person conducting the preliminary inquiry will ask the complainant and the respondent for a written reply and, if necessary, hear other relevant parties".
  • Varsinainen tutkinta -luku, sivu 27: Kohta "The investigation committee needs to hear all parties again, separately and documented with minutes from the hearings" on korjattu muotoon "The investigation committee needs to hear all parties again separately, preferably through written responses. If hearings are held orally, they must be documented in the minutes".

Korjausten tarkoitus on selkeyttää käännöstä ja lisätä tekstin yksitulkintaisuutta. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa suomenkielinen ohje on ensisijainen ja virallinen ohje. Hyvän tieteellisen käytännön ohje on laadittu yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa. TENK ottaa myös jatkossa mielellään vastaan palautetta ohjeesta ja sen käännöksistä.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (PDF)

The Finnish Code of Conduct for Research Integrity and Procedures for Handling Alleged Violations of Research Integrity in Finland 2023 (PDF)

Lisätietoja:
Pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof
sanna-kaisa.spoof@tenk.fi
050 594 1909

Sinua saattaisi kiinnostaa myös