TENK kutsuu tieteelliset seurat sitoutumaan tutkimuseettisiin ohjeisiin

5.10.2020
Punaisesta köydestä solmittu sydän puun rungon päällä.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimiin hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin ovat sitoutuneet jo lähes kaikki korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Suomessa. Jatkossa TENK haluaa tarjota palveluitaan myös tieteellisille seuroille.

Suomessa tiedevilpin määrittely ja tutkinta perustuvat TENKin ohjeeseen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tämä ns. HTK-ohje on laadittu yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Ohjeen vaikuttavuus perustuu siihen, että korkeakoulu- ja tutkimuslaitoskenttä sekä merkittävimmät tieteen rahoittajat ovat sitoutuneet noudattamaan sitä.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) allekirjoitti sitoumuksensa vuonna 2019. Tieteellisistä seuroista ohjeeseen on kuitenkin sitoutunut vain muutama. Tähän TENK toivoo nyt muutosta.

TENK tarjoaa koulutusta ja tukea sitoutuneille tahoille

– HTK-ohjeeseen sitoutumisessa on ennen kaikkea kyse tutkimuksen laadun varmistamisesta, sanoo TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof.

Sitoutunut seura voi ilmoittaa verkkosivuillaan ja julkaisuissaan, että sen jäsenet noudattavat tieteellisessä ja muussa siihen läheisesti liittyvässä toiminnassaan TENKin määrittelemiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Sitoutuminen ohjeeseen takaa tutkimuksen laadun ja luotettavuuden.

– Käytännössä sitoutumisella HTK-ohjeeseen ei juurikaan ole velvoitteita vaan päinvastoin sitoutumalla ohjeeseen seurat saavat TENKin tarjoamia palveluita, Spoof jatkaa.

Ohjeeseen sitoutunut seura voi nimetä jäsenilleen 1–2 tutkimusetiikan tukihenkilöä, jotka TENK maksutta kouluttaa. Tukihenkilöt tarjoavat sitten jatkossa neuvontaa ja tukea seuran jäsenille tutkimuseettisissä asioissa, kuten vilppiepäilyjen ilmoittamisessa. Tukihenkilöt eivät kuitenkaan itse osallistu epäilyjen tutkintaan.

TENK edellyttää, että ohjeeseen sitoutuneet seurat kertovat jäsenistölleen hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Jos seura päättää järjestää jäsenilleen tutkimusetiikan koulutusta, TENKistä saa tähänkin asiantuntija-apua. Vastaavasti TENK tiedottaa sitoutuneille tahoille omasta toiminnastaan, kuten tapahtumista ja julkaisuista.

Vilppiepäilyt selvitetään pääsääntöisesti tutkimusorganisaatioissa

Sitoutumisesta seuraa velvoite käsitellä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt TENKin ohjeessa kuvatussa prosessissa. Tämä koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa vilppiepäily kohdistuu seuran työntekijään tai jäseneen, joka ei kuulu minkään tutkimusorganisaation – kuten yliopiston, ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen – henkilöstöön tai tutkimusyhteisöön. 

Ensisijaisesti vilppiepäilyt siis tutkitaan siinä tutkimusorganisaatioissa, jossa epäilyn kohteena oleva henkilö toimii. Jos kuitenkin tieteellinen seura joutuisi itse käsittelemään asian, tutkinnan käytännön järjestelyistä voi sopia tapauskohtaisesti TENKin sihteeristön kanssa.

Myös Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) voi tarjota jäsenseuroilleen apua vilppiepäilyjen selvittämisessä.

Sitoutuminen tarjoaa myös suojaa 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaus voi kohdistua myös tieteellisen seuran jäseneen tai hänen tutkimukseensa: kirjoittajan nimi voi jäädä pois julkaisusta tai tutkijan aineistoa saatetaan käyttää ilman suostumusta. Tällöin TENKin ohje tarjoaa työkalut käsitellä asia reilusti ja avoimesti. Vastaavasti ohje auttaa myös tilanteessa, jossa joku seuran työntekijöistä tai jäsenistä joutuu itse vilppiepäilyn kohteeksi. 

Sitoutumisesta seuraavia velvoitteita onkin turha pelätä. Jos esimerkiksi seuran julkaisemassa artikkelissa epäillään hyvän tieteellisen käytännön loukkausta, vastuu asiasta on artikkelin kirjoittajiksi merkityillä henkilöillä, ei julkaisijalla. TENKin ohjeeseen sitoutunut seura voi kuitenkin auttaa epäilyn tutkinnassa, jos sillä on TSV:n vertaisarviointitunnus.  

Jos taas seuran julkaisemaa tekstiä plagioidaan toisessa julkaisussa, HTK-ohjeeseen sitoutunut seura voi halutessaan käynnistää asiassa oman tutkinnan. Tämä voi olla seuran etu etenkin silloin, jos epäillyllä ei ole kytköstä mihinkään sitoutuneeseen tahoon ja tapaus voisi muuten jäädä kokonaan käsittelemättä.

– TENKin ohjeen mukainen tutkinta on aina kaikkien osapuolten etu, Spoof painottaa.

Virallinen HTK-ohje on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti). Suomessa toimivaa kansainvälistä tutkijakuntaa silmällä pitäen ohje on käännetty myös kiinaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

Lue lisää hyvän tieteellisen käytännön ohjeesta

Tutustu sitoutuneiden tahojen listaan ja lataa sitoutumislomake

Kuva: Will O, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös