TENK päivittää Tutkijan ansioluettelomallin

5.2.2020
Kirjoituskone.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat päivittäneet Tutkijan ansioluettelomallin.

TENK laati ensimmäisen mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta suomalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttöön vuonna 2012. Ansioluettelomallia on nyt päivitetty tekemällä siihen teknisiä tarkistuksia ja saattamalla se vastaamaan avoimen tieteen vaatimuksia. Päivityksestä vastasi työryhmä, jossa olivat edustettuina kaikki alkuperäisen ansioluettelomallin laatineet tahot. Työryhmän puheenjohtajana toimi TENKin puheenjohtaja Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

"Tutkijan ansioluettelomalli. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2020" tullaan julkaisemaan sarjassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja (1/2020).

Päivitetty ansioluettelomalli julkaistaan Vastuullisen arvioinnin etäseminaarissa 18.3.2020.

Vastuullisen arvioinnin etäseminaarin ohjelma ja osallistumislinkki Etiikan päivän sivuilla

Tutkijan ansioluettelomalli 2020 TENKin sivuilla

Lisätietoja: tenk (at) tenk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös