TENK partnerina kahdessa tutkimusetiikan EU-hankkeessa

13.2.2023
""

Kainsainväliset PREPARED- ja BEYOND-hankkeet ovat käynnistyneet.

Kansainvälisten tutkimushankkeiden ja niihin liittyvien eettisten kysymysten lisääntyminen on luonut tarpeen tutkimuseettisen sääntelyn kansainvälisen koordinaation kehittämiseen. Tutkimusetiikka onkin ollut yhtenä Euroopan komission Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmien painopisteistä.

TENK on partnerina kahdessa juuri alkaneessa Horisontti-hankkeessa. TENK toimii hankkeissa myös laajemmin eurooppalaisten tutkimuseettisten toimistojen verkoston ENRIOn edustajana.

PREPARED (2022-2025)

Syyskuussa 2022 alkaneen PREPARED-hankkeen päämääränä on luoda eettinen ohjeisto kriisiaikoina tehtävälle tutkimukselle, jossa tutkimustulokset tulee saada käyttöön nopeutetulla aikataululla.  Hankkeen lähtökohtana on COVID-19-pandemian aikana kohdattuihin tutkimuseettisiin haasteisiin vastaaminen, joten konsortiossa on vahva bio- ja lääketieteellinen painotus. Hankkeessa luotavan ohjeistuksen tulisi kuitenkin olla sovellettavissa tutkimukseen laajemminkin.

TENKin keskeisimpinä tehtävinä kolmivuotisessa hankkeessa on kartoittaa eurooppalaisen tutkimuseettisen (research integrity) sääntelyn tapoja, tehdä sidosryhmäyhteistyötä ENRIOn ja muiden tutkimuseettisten toimijoiden kanssa. TENKin tehtävänä on lisäksi varmistaa, että hankkeessa tehtävä ohjeistus on tutkimusetiikan eurooppalaisten käytäntöjen ja ohjeistuksen mukainen. Hanketta koordinoi University of Central Lancashire (Kypros).

PREPARED-hankkeen verkkosivut

Kysymyksiin hankkeesta vastaa TENKin kansainvälisten asioiden koordinaattori Kalle Videnoja kalle.videnoja@tenk.fi

BEYOND (2023-2025)

Tammikuussa 2023 alkaneen kolmivuotisen BEYOND-hakkeen tarkoitus on luoda käyttäytymistieteellinen katsaus institutionaalisiin ja tutkijan urapolkuun liittyviin tekijöihin, jotka aiheuttavat insentiivejä tutkimusvilpille ja luoda malleja, joilla näitä insentiivejä voitaisiin purkaa.

TENKin päätehtävänä hankkeessa on huolehtia hankkeen viestinnästä. TENK tekee myös konsultaatiota olemassaolevien interventiomallien hyödyllisyydestä ja HTK-prosessien vaikutuksesta niihin osallisille tutkijoille. Hanketta koordinoi Oslon yliopisto ja hankkeen toisena suomalaisena partnerina on Helsingin yliopisto.

BEYOND-hankkeen verkkosivut

Kysymyksiin hankkeesta vastaa TENKin koordinaattori Anni Sairio anni.sairio@tenk.fi 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös