Toimintakertomus 2020

28.5.2021
Kirsikkapuun kukkivia oksia.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu.

TENKin keskeisimmät tehtävät liittyvät hyvän tieteellisen käytännön edistämiseen ja sitä kautta tiedevilpin ennaltaehkäisyyn. TENKin eettiseen ohjeistukseen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 (ns. HTK-ohje) ovat sitoutuneet kaikki korkeakoulut, lähes kaikki julkisen rahoituksen piirissä olevat tutkimuslaitokset ja mm. Suomen Akatemia, Business Finland, Valtioneuvoston kanslia sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Laajentaakseen HTK-ohjeen vaikuttavuutta TENK kutsui vuonna 2020 myös tieteelliset seurat sitoutumaan ohjeeseen. Allekirjoittajatahoja oli vuoden lopussa jo yhteensä 100. 

TENK järjesti useita verkkotilaisuuksia tutkimusetiikan alan kysymyksistä. Palvellakseen paremmin Suomessa toimivaa kansainvälistä tutkijakuntaa yksi tapahtumista toteutettiin englanniksi. Lisäksi TENK tuotti ruotsin-, englannin-, ranskan- ja venäjänkielisiä opetusvideoita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista.

TENK tilastoi HTK-ohjeeseen sitoutuneiden tutkimusorganisaatioiden ilmoittamat tiedot hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä ja niiden käsittelystä. TENKille ilmoitettujen uusien tapausten määrät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, ja vuoden 2020 luvut olivat tähänastisista suurimmat. Todettujen HTK-loukkausten määrässä nousu ei kuitenkaan ole ollut yhtä voimakasta.

Vuonna 2020 TENK antoi 13 lausuntoa, jotka koskivat hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Näiden lisäksi TENK antoi viranomaisille useita asiantuntijalausuntoja.

TENK on myös aktiivisesti mukana tutkimusetiikan kansainvälisessä toiminnassa. TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof toimii eurooppalaisten tutkimusetiikan toimijoiden järjestön ENRIOn puheenjohtajana.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintakertomus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

Aiempien vuosien toimintakertomukset on listattu Toimintakertomukset-sivulle.

Photo: Arno Smit / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös