Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus käännetty suomeksi

16.9.2020
Sana "integrity" lihavoituna tekstin keskellä.

ALLEAn The European Code of Conduct for Research Integrity on julkaistu suomeksi nimellä ”Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus”. Kaikki EU-rahoitusta saaneet tutkijat sitoutuvat noudattamaan ohjeen periaatteita.

ALLEAn ohje syntyi yhteistyössä eurooppalaisten toimijoiden kanssa

ALLEA eli The European Federation of Academies of Sciences and Humanities päivitti tutkimuseettisen toimintaohjeensa Euroopan komission toiveesta vuonna 2017. Päivityksestä vastasi ALLEAn pysyvä etiikkatyöryhmä.

- Päivityksen yhteydessä kuultiin useaan kertaan asianosaisia eurooppalaisia tahoja ja lopputulokseen on oltu laajalti tyytyväisiä, kertoo päivitysryhmän jäsenenä toiminut TENKin entinen puheenjohtaja ja nykyinen pysyvä asiantuntija Krista Varantola

Perusta kansallisille hyvän tieteellisen käytännön ohjeille

ALLEAn tutkimuseettistä ohjetta on käytetty eri puolilla Eurooppaa kansallisten ja instituutiokohtaisten ohjeiden pohjana. 

- ALLEAn laatimasta toimintaohjeesta onkin tullut eräänlainen perusdokumentti, jonka pohjalta uudemmat eurooppalaiset tutkimuseettiset ohjeistot kirjoitetaan, Krista Varantola toteaa.

Suomessa käytössä oleva TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohje vuodelta 2012 perustuu lähtökohdiltaan samanlaiselle tiedeyhteisön itsesääntelymallille kuin ALLEAn toimintaohje. Myös tutkimuseettiset periaatteet ovat molemmissa ohjeissa yhtenevät. Kansallisen tason toimintaohjeena HTK-ohje on kuitenkin luonnollisesti yksityiskohtaisempi kuin eurooppalainen yleisohje.

EU-rahoituksen saaminen sidottu ohjeen noudattamiseen

ALLEAn European Code of Conduct -ohje velvoittaa myös suomalaisia tutkijoita. Euroopan komissio edellyttää, että kaikki EU:lta rahoitusta saavat hankkeet sitoutuvat ALLEAn ohjeen periaatteisiin.

Ohjeen tunnetuksi tekemistä ja käyttöönottoa Euroopassa tukee EU:n rahoittama Virt2ue-projekti. Koulutus pohjautuu ALLEAn ohjeeseen ja sen tavoitteena on tukea tutkimuseettisten periaatteiden ja hyvien käytäntöjen juurruttamista Euroopassa.

Myös yhdeksän suomalaista tutkimusetiikan tukihenkilöä on saanut Virt2ue-hankkeen myötä kouluttajakoulutusta ja koko Euroopassa koulutetaan tällä hetkellä noin 300 kouluttajaa. Monipuolinen koulutusmateriaali tulee avoimesti saataville ja hyödyttää siten myös suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoita.

"Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus"

EU on vastannut alun perin englanniksi julkaistun ohjeen kääntämisestä eri kielille. Suomessa TENK työsti alkuperäistä käännösversiota vielä niin, että se olisi helppolukuisempi ja termeiltään tutumpi suomenkieliselle lukijakunnalle. 

Lataa tästä Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus – The European Code of Conduct for Research Integrity. Revised edition -ohjeen suomennos (PDF)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös