Uutta opetusmateriaalia HTK 2023 -ohjeen tueksi

17.4.2024
Piirroskuva HTK-ohjeesta.

TENK on julkaissut uuden opetus- ja tiedotuskäyttöön tarkoitetun piirrosvideon. Video esittelee tiiviissä muodossa hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ohjeen perusperiaatteita ja hyviä tieteellisiä menettelytapoja.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (PDF) -ohjeessa on kuvattu menettelytapoja, joilla huolehditaan hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta tieteellisen toiminnan koko elinkaaren ajan. Hyvien tieteellisten menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi vakavimmillaan johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaustutkintaan (ns. HTK-prosessi).

Hyvät tieteelliset menettelytavat voidaan liittää kahdeksaan tieteellisen toiminnan alueeseen, jotka ovat

  • toimintaympäristö
  • koulutus, ohjaus ja mentorointi
  • tieteellisen työn tekeminen
  • eettisyys ja ennakointi
  • tutkimusaineistojen käsittely ja hallinta
  • yhteistyö
  • tekijyys, julkaiseminen ja viestintä
  • asiantuntija- ja arviointitehtävät

TENKin opetuskäyttöön tuottama video havainnollistaa näitä menettelytapoja. Video on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

Video on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä eli se on vapaasti käytettävissä lähde mainiten: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ja Linda Saukko-Rauta/Redanredan.

Tutustu myös aiempiin Tiedevilpin tutkinta Suomessa ja Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -videoihin Opetusmateriaalit-sivulla.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös