Uudistunut HTK-ohje julkaistaan ensi vuonna

14.12.2021
Artikkelin kuvituskuva.

Päivitetty ohje on tarkoitus julkaista vuoden 2022 loppuun mennessä.

TENKin ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) ja opastaa siihen kohdistuvien loukkausepäilyjen käsittelyssä. Viimeisin HTK-ohje on vuodelta 2012 ja siihen on sitoutunut valtaosa suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksista.

TENK käynnisti HTK-ohjeen päivitystyön loppusyksystä 2020. Vuonna 2021 päivitystyössä kiinnitettiin erityistä huomiota palautteeseen, jota oli saatu tiedeyhteisölle suunnatulla kyselyllä keväällä 2021. Palautteessa uuteen painokseen toivottiin muun muassa väliotsikointia, soveltamisalan laajentamista TKI-toimintaan, HTK-terminologian tarkentamista, HTK-loukkausten määritelmien täsmentämistä ja HTK-prosessiin kuuluvien kestojen lyhentämistä. Myös organisaatioiden HTK-vastuu haluttiin tuoda paremmin esiin tutkijoiden velvollisuuksien rinnalla.

Päivitystyö jatkuu vuonna 2022. Keväällä päivitystyön keskiössä ovat HTK-ohjeeseen sitoutuneiden organisaatioiden näkemykset, joita tullaan keräämään sekä sähköisesti että erillisissä kokouksissa. Myös mahdollisuutta tarjota avointa kommentointikanavaa selvitetään. Syksyllä painopiste on tekstin ja ulkoasun viimeistelyssä sekä uuden ohjeen viestinnässä ja koulutuksen suunnittelussa. Tavoitteena on julkaista uudistunut ohje viimeistään joulukuussa 2022. 

Päivitysryhmään kuuluvat TENKin puheenjohtaja professori Riitta Keiski (Oulun yliopisto) ja varapuheenjohtaja professori Erika Löfström (Helsingin yliopisto) sekä jäsenistöstä erityisasiantuntija Susanna Näreaho (Metropolia), johtava tutkija Kari Hämäläinen (VATT), lakiasiainjohtaja Matti Karhunen (VTT) ja kansleri emerita Krista Varantola. Päivitystyötä koordinoivat TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, erityisasiantuntija Iina Kohonen, suunnittelija Terhi Tarkiainen ja asiantuntija Minna Aittasalo.

Lisätietoja päivitystyöstä: Minna Aittasalo, minna.aittasalo@tenk.fi, puh. 044 4932593.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös