Helsinki

ENRIO Congress on Research Integrity Practice

Due to the corona virus pandemic, the Finnish National Board on Research Integrity TENK has decided to reschedule the ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice to next year.

Etiikan päivä 2020: Vastuullisen arvioinnin etäseminaari

Keskiviikkona 18.3.2020 järjestettäväksi aiottu Etiikan päivä -seminaari klo 12 – 16 on päätetty perua hallituksen antaman suosituksen perusteella. Myös aamupäivän biopankkityöpaja on peruttu.

Etiikan päivä 2019: Eettinen ennakkoarviointi murroksessa

Tutkimuksen eettisyyden ja laadun korostuessa myös eettisen ennakkoarvioinnin merkitys on kasvanut. Miten laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki) muuttaa lääketieteellisen tutkimuksen kenttää?

TENKin keskustelutilaisuudet 29.10. ja 30.10.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestää lokakuussa kaksi keskustelutilaisuutta TENKin ohjeisiin sitoutuneiden organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille.

Etiikan päivä 2014: Tiede, etiikka, politiikka

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Pääjärjestäjänä on tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).