Content markup

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.

Huom. Lausuntopyyntöjen suuren määrän vuoksi TENKin lausuntojen käsittelyajat saattavat toistaiseksi ylittää viiden kuukauden määräajan. (19.3.2024)

Uutta opetusmateriaalia HTK 2023 -ohjeen tueksi

TENK on julkaissut uuden opetus- ja tiedotuskäyttöön tarkoitetun piirrosvideon. Video esittelee tiiviissä muodossa hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ohjeen perusperiaatteita ja hyviä tieteellisiä menettelytapoja.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Etiikan päivä 2024

Vuosittainen Etiikan päivä järjestetään seuraavan kerran Tieteiden talolla torstaina 24.10.2024.

Keskeisiä julkaisuja

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita ovat

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen.

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta.