Content markup

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.

Reilun pelin rakentaja

Tutkimusetiikan puolestapuhujan, emeritaprofessori Krista Varantolan mukaan tiedeyhteisö, yliopistot ja rahoittajat ovat yhdessä vastuussa siitä, että tutkimusympäristö kannustaa tutkijoita toimimaan eettisesti.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Etiikan päivä 2024

Vuosittainen Etiikan päivä järjestetään seuraavan kerran Tieteiden talolla torstaina 24.10.2024.

Keskeisiä julkaisuja

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen.

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta.