Content markup

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.

Uusi tutkimusetiikan verkkolehti julkaistu

Eurooppalainen tutkimusetiikan verkkolehti Research Integrity Practice in Europe (RIPE) on julkaistu. Avoin verkkolehti tarjoaa käytännönläheistä tietoa tutkimusetiikasta.

HTK 2023 -ohje on julkaistu

TENK on päivittänyt kansallisen tutkimuseettisen ohjeensa. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 on laadittu yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa.

Ajankohtaista

HTK 2023 -ohje on julkaistu

14.3.2023

TENK on päivittänyt kansallisen tutkimuseettisen ohjeensa. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 on laadittu yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Tapahtumia

Seminaari korkeakoulujen hyvistä akateemisista käytänteistä

Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestävät seminaarin korkeakoulujen hyvistä akateemisista käytänteistä 10.10.2023 klo 9.0015.45 Paasitornissa, Helsingissä.

Keskeisiä julkaisuja

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen.

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä.

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta.