Content markup

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.

Etiikan päivä 2021 keräsi ennätysyleisön

Etiikan päivä järjestettiin 16.3.2021. Verkkotapahtuma keräsi ennätysyleisön: webinaaria seurasi Zoomissa ja YouTubessa yhteensä lähes 500 ihmistä! Video on katsottavissa 30.3. asti.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Julkaisuetiikan tukipalvelut: tietoisku

Millaista apua ja tukea Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja Suomen tiedekustantajien liiton ohjeet ja suositukset tarjoavat tiedettä julkaiseville ja toimittaville?

ENRIO Congress on Research Integrity Practice

Due to the corona virus pandemic, the Finnish National Board on Research Integrity TENK has decided to reschedule the ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice to next year.

Keskeisiä julkaisuja

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä.

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen.

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta.