Content markup

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta.

Ajankohtaista
Tapahtumia

ENRIO Congress on Research Integrity Practice

Due to the corona virus pandemic, the Finnish National Board on Research Integrity TENK has decided to reschedule the ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice to next year.

Etiikan päivä 2020: Tutkittavan oikeudet

Keskiviikkona 18.3.2020 järjestettäväksi aiottu Etiikan päivä -seminaari klo 12 – 16 on päätetty perua hallituksen antaman suosituksen perusteella. Myös aamupäivän biopankkityöpaja on peruttu.

Keskeisiä julkaisuja

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

TENKin tutkimuseettinen ohje hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (ns. HTK-ohje) on laadittu yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa.

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen.

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Akatemia ovat laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta ansioluettelosta.