En ny undervisningsvideo om etikprövning inom humanvetenskaperna

24.4.2020
Ote piirrosvideosta.

Forskningsetiska delegationen (TENK) har publicerat en kort video om etikprövning av humanforskning.

På video presenterar de nya anvisningarna om etikprövning av humanforskning, som publicerades 1.10.2019. Anvisningarna riktar sig till sådana forskningskonstellationer, för vilka det inte finns några bestämmelser om etikprövning i lagen om medicinsk forskning.

Videon kan användas t.ex. i undervisningen, och den är licencerat med Creative Commons By 4.0 International.

Videon finns också på finska och engelska.

 

Läs mera on etikprövning av humanforskning eller ladda ner de anvisningarna om etikprövning inom humanvetenskaperna i PDF format.

Mer information: sakkunlig Iina Kohonen, tenk (at) tenk.fi

Video: Linda Saukko-Rauta/Redanredan Oy.

    Du kan också vara intresserad av