TENKs videor nu på nya språk

19.3.2021
""

Videor för pedagogiskt bruk har översatts till två nya språk. Videorna finns nu tillgängliga på finska, svenska, engelska, franska och ryska.

Forskningetiska delegationens (TENK) två korta instruktionsfilmer har tidigare varit tillgängliga på finska, svenska och engelska. För att bättre kunna tillgodose behoven hos Finlands internationella forskarkår har de nu översatts också till franska och ryska.

Den första av filmerna handlar om god vetenskaplig praxis (GVP) och den andra om etikprövning inom humanvetenskapen.

Videorna gjordes av Linda Saukko-Rauta (Redanredan Oy).

Videorna finns på YouTube. Materialet är licensierat av CC BY 4.0. licens.

Le code de Bonnes pratiquesdans les sciences

GVP-videon: Le code de Bonnes pratiquesdans les sciences (på YouTube)

Добросовестная практика научных исследований в Финляндии

Etikprövning videon: Добросовестная практика научных исследований в Финляндии (på YouTube)

Évaluation d’intégrité scientifique dans les sciences humaines

GVP-videon: Évaluation d’intégrité scientifique dans les sciences humaines (på YouTube)

Предварительная этическая экспертиза в гуманитарных науках в Финляндии

Etikprövning videon: Предварительная этическая экспертиза в гуманитарных науках в Финляндии (på YouTube)

 

Läs mera:

Du kan också vara intresserad av