Formulär för att göra det lättare att anmäla forskningsfusk

22.3.2019
""

Meddelande 7.3.2019

Forskningsetiska delegationen (TENK) har utarbetat en formulärmall för anmälning av misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP). Delegationen svarar på detta vis på behovet som framförts av universiteten och övriga forskningsorganisationer samt undervisnings- och kulturministeriet av att förenkla anmälning av forskningsfusk och göra det lättare att göra en GVP-anmälan.

Formulärmallen kan tas i bruk i alla forskningsorganisationer som har förbundit sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (2012). Delegationens förhoppning är att det strukturerade formuläret ska göra handläggningen av GVP-anmälningar smidigare och harmonisera praxis. Formulärmallen är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Eftersom anmälaren inte behöver vara forskare eller medlem av vetenskapssamfundet kan formulärmallen även laddas ner på Forskningsetiska delegationens webbplats. Delegationen tar inte emot GVP-anmälningar, utan anmälningen ska göras till det forskningsinstitut eller läroverk där forskningen i huvudsak utförts eller där den misstänkte forskaren är verksam. Anmälaren bör även ta del av forskningsorganisationens egna anvisningar för att göra en anmälan.

Du kan också vara intresserad av