Lomake tiedevilpistä ilmoittamisen helpottamiseksi

7.3.2019
""

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten.

TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista voitaisiin yksinkertaistaa ja HTK-ilmoituksen laatimista helpottaa.

Lomakemalli voidaan ottaa käyttöön kaikissa niissä tutkimusorganisaatioissa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin antamaa ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012). TENK toivoo strukturoidun lomakkeen sujuvoittavan HTK-ilmoitusten käsittelyä ja yhdenmukaistavan käytäntöjä. Lomakemalli tullaan kääntämään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Koska ilmoittajan ei tarvitse olla tutkija tai tiedeyhteisön jäsen, lomakemalli on ladattavissa myös TENKin sivuilta (DOCX). TENK ei ota vastaan HTK-ilmoituksia, vaan ilmoitus on tehtävä siihen tutkimus- tai oppilaitokseen, jossa tutkimus on pääasiallisesti suoritettu tai epäilty tutkija toimii. Ilmoituksen tekijän on hyvä tutustua myös ko. tutkimusorganisaation omiin ohjeisiin ilmoituksen tekemisestä.

Lisätietoja: pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, puh. 050 594 1909

Sinua saattaisi kiinnostaa myös