Forskningsfusk

Oredlighet och försummelse

Avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP) indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

Misstankar om försummelse och oredlighet handläggs i GVP-processen, dvs. processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis.

Förutom att försummelse av god forskningspraxis och oredlighet i vetenskaplig verksamhet är oförenliga med god vetenskaplig praxis kan de också strida mot lagen.