Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin ohjeistusta uudistetaan

25.5.2018
TENK logo.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote.

Ihmisiin kohdistuva tutkimus edellyttää lähes poikkeuksetta tutkittavien henkilötietojen käsittelyä. Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja erot EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä toivat tarpeita uudistaa henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä. Euroopan unionin uutta yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä (PDF). Näihin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset Suomessa.

TENK uudistaa kyseisen ohjeistuksen vuoden 2018 aikana. Uudistusta valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi Tietoarkistosta. Kommentoitava taustamuistio on uudistustyön ensimmäinen askel. Siihen on kirjattu muuttuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämät täsmennykset ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin. Ne on laadittu laajasti ymmärtäen ihmistä ja inhimillistä toimintaa koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta varten.

Vuoden 2018 loppuun mennessä päivitetään ihmistieteiden eettisten toimikuntien työskentelyyn sekä eettisesti arvioitaviin tutkimusasetelmiin liittyvät kokonaisuudet. Muistioon kirjattuja periaatteita voi kuitenkin jo ryhtyä käyttämään ohjenuorana niin tutkimuksessa kuin eettisessä arvioinnissakin.

Teillä on mahdollisuus kommentoida muistiota. Mahdolliset kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen iina.kohonen@tenk.fi 19.6.2018 mennessä.

Lataa työryhmän muistio (PDF)

Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Iina Kohonen, iina.kohonen@tenk.fi tai puh 040 549 2262

Sinua saattaisi kiinnostaa myös