Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen tarvekartoitus julkaistu

21.2.2023
Veera Launis ja Eero Kaila Tieteiden talon salissa.

Selvityksen luonnon- ja ympäristöalojen kansallisten eettisten periaatteiden ja eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta toteuttivat TENKin asiantuntijat Veera Launis ja Eero Kaila.

Keväällä 2022 Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa (TENK) päätettiin käynnistää tarvekartoitus luonnon- ja ympäristöalojen kansallisten eettisten periaatteiden ja eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta. Kartoitustyön piiriin laskettiin bio-, ympäristö- ja luonnontieteet sekä tekniikan tutkimuksen alat sekä menetelmästä riippumatta tutkimus, joka kohdistuu ympäristöön, luontoon tai näiden osaan.

Taustalla ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin malli

TENK on jo pitkään koordinoinut ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimintamallia Suomessa. Vuonna 2021 tuli kuitenkin ilmi, että muutamat tutkimusorganisaatiot ovat perustaneet toimikuntia arvioimaan luontoon ja ympäristöön kohdistuvia tutkimushankkeita. Ohjeita näiden toimikuntien työn tueksi ei kuitenkaan vielä ollut. 

TENKissä huomattiin, että kansallisen ohjeistuksen tarpeesta tai kiireellisyydestä ei ollut varmuutta eikä riittävästi tietoutta siitä, minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita näillä aloilla kohdataan. Minkälaisia tutkimusetiikkaan liittyviä erityispiirteitä luonnon- ja ympäristöaloilla on verrattuna ihmistieteisiin? Näihin kysymyksiin on pyritty kartoitustyön aikana vastaamaan.

Suositellaan kansallisten eettisten periaatteiden laatimista

Selvityksen tulosten perusteella Suomessa tarvitaan luontoon ja ympäristöön kohdistuvan tutkimuksen kansalliset eettiset periaatteet. Eettisen ennakkoarvioinnin prosessin tarpeeseen suhtauduttiin niin ikään myönteisesti, mutta sen suhteen osoitettiin myös epäilyjä ja varovaisuutta. Euroopan unionin DNSH-periaate tunnetaan luonnon- ja ympäristön tutkimuksen aloilla Suomessa, ja sen katsottiin jossain määrin lisänneen tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua luonnon- ja ympäristön tutkimuksen aloilla.

Tarvekartoituksen perusteella jatkotoimenpiteeksi suositellaan, että Suomessa käynnistetään prosessi luonnon- ja ympäristöntutkimuksen alojen kansallisten eettisten periaatteiden laatimiseksi. Periaatetyön yhteydessä tulee sekä arvioida että ennakoida tarvetta alan tutkimuksen eettiselle ennakkoarvioinnille. Työn yhteydessä tulee kehittää (mahdollisesti käynnistyvälle) kansallisesti koordinoidulle ennakkoarvioinnille ja alan eettisille toimikunnille vaihtoehtoisia toimintamalleja.

TENK voi koordinoida periaatetyötä

Resurssien niin salliessa prosessi voidaan käynnistää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toimesta ja koordinoimana, jolloin periaatetyötä varten perustettaisiin alan keskeisiä toimijoita edustavat työryhmä ja ohjausryhmä. TENK katsoo, että näin aikaansaadut kansalliset periaatteet ja niihin pohjaava eettinen ennakkoarviointityö lisäisivät tietoisuutta tutkimuksen luontoon ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Tiedeyhteisön kanssa yhteistyössä laaditut pelisäännöt kehittäisivät ja yhtenäistäisivät ko. alojen tutkimuseettisiä käytänteitä Suomessa. Nämä yhdessä parantaisivat tutkimuksen eettisyyttä ja laatua.

Selvityksen laativat TENKin asiantuntijat Veera Launis ja Eero Kaila.

Lataa Luontoon ja ympäristöön kohdistuvan tutkimuksen kansallisten eettisten periaatteiden ja eettisen ennakkoarvioinnin tarvekartoitus (PDF)

Lisätietoja: asiantuntija Eero Kaila, eero.kaila(at)tenk.fi, puh. 044 7513961.

Kuva: TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös