Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022

14.2.2019
""

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 14.2.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022. TENKin uutena puheenjohtajana aloittaa professori, dekaani Riitta Keiski Oulun yliopistosta. Varapuheenjohtajana toimii professori Erika Löfström Helsingin yliopistosta. Neuvottelukunnan muut jäsenet ovat:

  • Johtava tutkija Kari Hämälainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Lakiasiainjohtaja Matti Karhunen, VTT
  • Kehitysjohtaja Leena Liimatainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Erityisasiantuntija Susanna Näreaho, Metropolia
  • Professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopisto
  • Ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus
  • Kliininen opettaja Aleksi Tornio, Helsingin yliopisto
  • Professori Risto Turunen, ltä-Suomen yliopisto

"Tutkimusetiikan koulutus on keskiössä"

TENKin alkavalla toimikaudella tullaan keskittymään tiedevilpin ennaltaehkäisyyn. Työnsä pohjaksi TENK tuottaa keväällä 2019 ensimmäisen kansallisen selvityksen tiedevilpin laajuudesta. Tutkimusetiikan barometrikysely lähetettiin kaikkiin Suomen yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. TENK toteuttaa selvityksen yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa.

Tutkimusetiikan koulutus on kärjessä myös TENKin uuden puheenjohtajan asialistalla.

"Tutkimusetiikka, mukaan lukien ammattietiikka, tulee saada kuntoon eri tutkijankoulutusvaiheissa", puheenjohtaja Riitta Keiski linjaa.

Keiski näkee tärkeänä tutkimusrehtiyteen liittyvän tiedon jakamisen laajemmin eri vastuutahoille. Kaikilla tutkimusympäristöissä toimivilla on omat vastuunsa ja velvollisuutensa hyvien käytänteiden edistämisessä.

"Jokaisella tutkijalla on oltava mahdollisuus tehdä tutkijantyötään turvallisella ja luottavaisella mielellä ja avoimissa tutkimusyhteisöissä, ilman pelkoa ympärillään mahdollisesti esiintyvästä tutkimusvilpistä", Keiski painottaa.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toiminta kansainvälistyy

TENK on laatinut useita ohjeita ja ohjeistuksia, joihin suomalainen tiedeyhteisö on laajalti sitoutunut. Myös kansainvälistyvän tutkijakunnan tarpeet nähdään TENKissä entistä tärkeämpinä.

"On tärkeä katsoa edelleen, millaisia ohjeita tutkijat kaipaavat, kuunnella heidän ääntään ja ottaa huomioon, mitkä näkökulmat on kansainvälisillä foorumeilla koettu tärkeiksi tutkimusvilppiä vastaan taisteltaessa", sanoo Keiski.

Jo kevään 2019 aikana TENK tulee julkaisemaan uudistetun ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia koskevan ohjeen. Ohje on mm. päivitetty vastaamaan uutta tietosuojalainsäädäntöä ja sen periaatteita sovelletaan aiempaa laaja-alaisemmin kaikkeen sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen (pois lukien lääketiede), joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään ihmistieteiden tutkimusmenetelmiä. TENKin ohjeet ovat osa tiedeyhteisön itsesäätelyjärjestelmää, ja tutkimusorganisaatiot voivat allekirjoituksellaan sitoutua niihin.

Kansainvälistä verkostoitumista tukee TENKin pääsihteeri toimiminen tutkimuseettisten toimijoiden eurooppalaisen yhteistyöorganisaation ENRIOn (European Network of Research Integrity Offices) puheenjohtajana kaudella 2018–2021. Tehtävän hoitamista varten opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt TENKille kansainvälistymistä tukevan erityisavustuksen. TENKin puheenjohtajuuskauden aluksi aloitetaan suunnittelu eurooppalaisen tutkimusetiikkakongressin järjestämiseksi Suomeen syksyllä 2020.

Lisätietoja: Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, puh. 050 594 1909

Sinua saattaisi kiinnostaa myös