TENK on hyväksynyt ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ohjeen ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin

24.5.2019
TENK logo.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on hyväksynyt kokouksessaan 7.5.2019 Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Ohjeeseen ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset Suomessa. Nyt ohje on päivitetty.

Uudistustyö tehtiin yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Ensimmäisen osan luonnos julkaistiin TENKin sivuilla toukokuussa 2018 ja halukkailla oli mahdollisuus kommentoida sitä. Joulukuussa 2018 kommenttien perusteella muokatusta luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja muilta vuoden 2009 ohjeen allekirjoittaneilta tahoilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä. Lisäksi TENK järjesti ohjeen luonnoksesta keskustelutilaisuuksia eettisille toimikunnille ja tiedeyhteisölle laajemmin.

Ohje on nyt edennyt toimitusvaiheeseen. Se käännetään ruotsiksi ja englanniksi ja julkaistaan TENKin julkaisusarjassa syksyllä 2019.

TENKin kokouksessaan hyväksymään luonnokseen voi tutustua tästä linkistä (PDF). HUOM. Ohje astuu voimaan organisaatioissa vasta, kun ko. organisaatio on sitoutunut siihen. TENK ohjeistaa sitoutumisesta uuteen ohjeeseen tarkemmin syksyllä 2019. 

Ennen uuteen ohjeeseen sitoutumista organisaatiot noudattavat ennakkoarviointikäytännössään vuoden 2009 ohjeistusta sekä oman organisaationsa voimassa olevia tietosuojaohjeita.

Uudistusta valmistellut työryhmä

Uudistusta valmisteli TENKin työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto), varapuheenjohtajana professori Erika Löfström (Helsingin yliopisto/TENK) ja jäseninä johtava tutkija Kari Hämäläinen (VATT/TENK), vanhempi tutkija Jyrki Kettunen (Arcada/TENK), professori Riitta Salmelin (Aalto-yliopisto/TENK), professori Risto Turunen (Itä-Suomen yliopisto/TENK) sekä pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof (TENK). Työryhmän sihteerinä toimi asiantuntija Iina Kohonen (TENK). Tietosuojalainsäädännön asiantuntijana työryhmä kuuli lakimies Antti Ketolaa (Tietoarkisto).

Lisätietoja: asiantuntija Iina Kohonen, iina.kohonen@tenk.fi puh. 040 549 2262

Sinua saattaisi kiinnostaa myös