TENK kutsuu tutkimusorganisaatiot sitoutumaan uuteen tutkimuseettiseen ohjeeseen

16.9.2019
Ohjevihkoja pahvilaatikossa.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 16.9.2019

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Uudistus on tehty tiedeyhteisöä laajasti kuullen.

Ohjeen soveltamisala on laaja

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje on osa TENKin valvomaa tiedeyhteisön itsesääntelyjärjestelmää. Ohjetta sovelletaan kaikkeen sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään ihmistieteiden tutkimusmenetelmiä kuten haastatteluja, havainnointia, erilaisia koeasetelmia tai muuta tutkimusvuorovaikutusta. Ohje korvaa vuoden 2009 ohjeen ”Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi”.

Tutkimuslaki (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999) määrittelee tarkoin lääketieteellisen tutkimuksen ja siihen liittyvän ennakkoarviointikäytännön. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjetta voidaan kuitenkin soveltaa myös lääke- ja terveystieteelliseen tutkimukseen silloin, kun tutkimus ei ole kajoavaa.

Ohjetta sovelletaan myös luonnontieteelliseen, tekniikan alan tai esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen, jos tutkimuksen kohteena on ihminen.

Tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset henkilötietojen käsittelyyn

Usein ihmiseen kohdistuva tutkimus edellyttää tutkittavien henkilötietojen käsittelyä. Uudistettu ohje on laadittu niin, että eettiset periaatteet osaltaan tukevat Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltamista. Tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön soveltamisen ohjeeksi se ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu. Tutkijan on aina pohdittava henkilötietojen käsittelyyn liittyvät seikat oman organisaationsa tietosuojavastaavan ohjeita seuraten.

Tutkimusorganisaatioiden sitouttaminen ohjeeseen

Aiempaan ohjeeseen on sitoutunut valtaosa ihmistieteellistä tutkimusta tekevistä korkeakouluista ja muista tutkimusorganisaatioista. TENK toivoo uuden ohjeen tavoittavan tiedeyhteisön vieläkin laajemmin.

- Tavoitteenamme on, että tutkijakunta ja tutkimusorganisaatioiden johto tuntee uuden ohjeen ja ennakkoarviointijärjestelmän kattavasti, sanoo TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohta on tutkittavien henkilöiden luottamus tutkijoihin ja tieteeseen. Luottamus säilyy vain, jos tutkimuksiin osallistuvien oikeuksia ja henkilöiden ihmisarvoa kunnioitetaan. Ennakkoarviointijärjestelmän tarkoitus on varmistaa tutkimuksen kohteena olevien ihmisten turvallisuus.

- Eettiset periaatteet on laadittu tukemaan tutkijoita eettisesti kestävän tutkimuksen tekemiseen, Spoof painottaa.

Ohjeet otetaan käyttöön ihmistieteiden eettisissä toimikunnissa heti sitoutumisen jälkeen.

Eettisen ennakkoarvioinnin laiminlyöntiä voidaan tarkastella HTK-loukkauksena.

”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019” astuu voimaan 1.10.2019. Ohjeen käyttöönotto edellyttää organisaatiolta uutta sitoutumista ohjeeseen.

Lataa Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 (PDF) - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Lataa sitoutumislomake tutkimusorganisaatioille (PDF)

Lisätietoja: asiantuntija Iina Kohonen, puh. 040 549 2262, iina.kohonen@tenk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös