Tule keskustelemaan luonnontieteisiin ja ympäristöön liittyvästä tutkimusetiikasta

22.4.2022
Kuvassa metsää ja puita alhaalta päin kuvattuna.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) järjestää avoimen keskustelutilaisuuden ympäristö-, bio- ja luonnontieteiden sekä tekniikan alan eettisestä ennakkoarvioinnista 11.5.2022 klo 13.00-15.00. Tilaisuus järjestetään verkossa.

EU:n omaksuman ”do no significant harm” -periaatteen myötä tieteen ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota. Samalla myös eettisen ennakkoarvioinnin tarve on herännyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen, lajikatoon, tekoälyyn ja kaivosgeologiaan liittyvissä tutkimuksissa. Suomessa monet tahot ovatkin jo alkaneet valmistella eettistä ennakkoarviointia ympäristö-, bio- ja luonnontieteisiin sekä tekniikkaan liittyen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää keskustelu- ja infotilaisuuden ympäristö-, bio- ja luonnontieteiden eettisten periaatteiden sekä eettisen ennakkoarvioinnin yhteistyöstä. Tilaisuudessa sivutaan myös tekoälyn ja tekniikan vastaavia kysymyksiä. Samalla selvitetään sitä, tarvitaanko Suomessa näille tutkimusaloille samantapaista kansallista koordinaatiota kuin ihmistieteiden alan eettisessä ennakkoarvioinnissa.

Tilaisuuden avaa TENKin varapuheenjohtaja, Luonnonvarakeskuksen johtaja Sirpa ThesslerTutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan kaikille avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen tällä lomakkeella. Keskustelutilaisuus järjestetään etänä Zoomissa. 

Lisätietoja:
asiantuntija Eero Kaila
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)
044 751 3961 | eero.kaila@tenk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös