TENKin lausuntolyhennelmät

Tällä sivulla julkaistaan lyhennelmiä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamista lausunnoista, jotka koskevat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjä.

HTK-loukkausepäilyt tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut tai jossa epäilty tutkija toimi sen tapahtuessa. Päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiasta lausunnon TENKiltä. TENK ottaa lausunnoissaan kantaa vain siihen, 1) onko asian tutkinta suoritettu Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK 2012) -ohjeen mukaisesti ja 2) onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

Lyhennelmistä on poistettu suorat viittaukset tapausten osapuoliin ja organisaatioihin, joissa loukkausepäilyt on käsitelty. Lyhennelmiä voi käyttää opetustarkoituksessa CC-BY-lisenssillä.

Voit rajata tälle sivulle listautuvia lausuntolyhennelmiä alla olevilla suodattimilla. Lausuntolyhennelmät avautuvat uuteen välilehteen.

Huom. Hakua yhä kehitetään eivätkä kaikki ominaisuudet ole vielä käytettävissä. Voit antaa meille palautetta tällä lomakkeella!

2020

Tutkimuslaitos X julkaisi yhteiskuntatieteiden alaan liittyvän vuosiraportin, jonka kannessa oli tutkijoiden A ja B nimet. Samassa...

2020

A epäili, että B:n vuonna 1997 hyväksytty humanistisen alan pro gradu -tutkielma sisälsi vääristelyä, sepittämistä ja plagiointia. Yliopisto X:n...

2020

Opiskelija A epäili, että humanistisen alan tohtorikoulutettavat B ja C olivat esittäneet opintojaksolla opetuksessaan epäasiallista...

2020

Humanistisen alan dosentti A oli ollut epäiltynä HTK-loukkauksesta. Epäilyilmoituksen tekijät olivat käyneet asiasta keskustelua sosiaalisessa...

2020

Yliopisto X:n professori A epäili, että yliopisto Y:n professori B ja tutkija C olivat syyllistyneet yhteiskuntatieteellisessä artikkelissaan...

2020

Professori A:n yhteiskuntatieteiden alan tutkimusryhmässä työskenteli ulkomainen tutkija B, joka oli vierailevana tutkijana yliopistolla X. A:n...

2020

Dosentti A katsoi, että humanistisen alan hankkeessa toteutetut haastattelut oli tehty osittain tavalla, joka saattoi aiheuttaa tutkittaville...

2020

Lääketieteen jatko-opiskelija A katsoi, että hänen väitöskirjansa ohjaaja B ja osaston johtaja C olivat tieteellisestä auktoriteettiasemastaan...

2020

Tutkija A oli tyytyväinen yliopiston suorittaman HTK-prosessin lopputulokseen, jossa tutkija B:n todettiin syyllistyneen vilppiin (plagiointiin)...

2020

Yritys X epäili, ettei tekniikan alan tutkijoiden kirjoittama raportti ollut puolueeton. Raporttia oli käytetty asiantuntijalausuntona...

2020

Luonnontieteen alan tohtori A epäili, että erään yliopiston tutkijat ja johtajat olivat syyllistyneet tutkimustulosten vääristelyyn tai...

2020

Luonnontieteen alan tohtori A epäili, että erään yliopiston emeritusprofessori B olisi vuosien 2005 ja 2006 välillä vaikeuttanut hänen...

2020

Luonnontieteen alan tohtori A epäili, että erään tutkimuslaitoksen tutkijat ja johtajat olivat syyllistyneet tutkimustulosten vääristelyyn tai...

2019

Yhteiskuntatieteiden alan tutkija A katsoi, että saman alan tutkija B:n erääseen verkkojulkaisuun kirjoittamassa luvussa käytetyt...

2019

Tutkija A epäili, että tutkijat B, C ja D olivat syyllistyneet piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, kun he eivät maininneet...

2019

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli paisutellut ansioitaan ansioluettelossaan. Lisäksi A epäili, että B oli syyllistynyt...

2019

Yliopisto oli esiselvityksen perusteella todennut maisteri A:n syyllistyneen kasvatustieteiden alan pro gradu -tutkielmassa hyvän tieteellisen...

2019

Yritys X epäili, ettei tekniikan alan tutkijoiden kirjoittama raportti ollut puolueeton. Raporttia oli käytetty asiantuntijalausuntona...

2019

Oikeustieteen alan tutkija A epäili, että arvioitsija B oli syyllistynyt tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen A:n dosentin arvon...

2019

Yhteiskuntatieteiden alan tutkija A epäili, että jatko-opiskelija B oli lisensiaatintyössään plagioinut hänen väitöskirjaansa. Asia oli tullut...