TENKin lausuntolyhennelmät

Viimeksi päivitetty 3.6.2021

Tällä sivulla julkaistaan lyhennelmiä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamista lausunnoista, jotka koskevat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjä.

HTK-loukkausepäilyt tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut tai jossa epäilty tutkija toimi sen tapahtuessa. Päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiasta lausunnon TENKiltä. TENK ottaa lausunnoissaan kantaa vain siihen, 1) onko asian tutkinta suoritettu Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK 2012) -ohjeen mukaisesti ja 2) onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

Lyhennelmistä on poistettu suorat viittaukset tapausten osapuoliin ja organisaatioihin, joissa loukkausepäilyt on käsitelty. Lyhennelmiä voi käyttää opetustarkoituksessa CC-BY-lisenssillä.

Voit rajata tälle sivulle listautuvia lausuntolyhennelmiä alla olevilla suodattimilla. Lausuntolyhennelmät avautuvat uuteen välilehteen.

Huom. Hakua yhä kehitetään eivätkä kaikki ominaisuudet ole vielä käytettävissä. Voit antaa meille palautetta tällä lomakkeella!

2021

Yliopiston humanististen tieteiden dosentti A kirjoitti kirjan, joka kävi läpi vertaisarvioinnin ja julkaistiin tieteellisessä julkaisusarjassa....

2021

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli plagioinut yhteisartikkelissa kirjan lukua ja merkinnyt X:n artikkelin ensimmäiseksi...

2021

TENK vastaanotti professori A:n lausuntopyynnön, jossa ilmaistiin tyytymättömyys yliopiston tapaan käsitellä HTK-loukkausepäily. A:n epäily oli...

2021

Yliopisto tutki ilmoituksen, jonka mukaan humanistisen alan professori A:n ja hänen työryhmänsä laatimassa hankehakemuksessa olisi syyllistytty...

2021

A epäili, että oikeustieteen alan tohtorikoulutettava B oli ilmoittanut väitöskirjansa aiheen harhaanjohtavasti ja näin saanut tutkimusluvan...

2021

Yliopiston humanististen tieteiden tohtorikoulutettava X epäili väitöskirjansa ohjaajana toiminutta professori A:tä väitöstyönsä epäasiallisesta...

2021

Yritys X epäili, että yrityksen A tekemän tekniikan alan tilaustutkimuksen raportissa oli paisuteltu kirjoittajaluetteloa, syyllistytty...

2021

Lääkäri A oli kohdistanut epäilynsä lääketieteellisen alan yhteisartikkelin kirjoittajiin, yliopisto X:n tutkijoihin B ja C. Heidän epäiltiin...

2021

Humanistisen alan tutkijat A ja B pyysivät TENKin lausuntoa yliopiston ihmistieteen eettisen toimikunnan lausunnosta. Lausunnossa oli linjattu,...

2021

A:n mukaan yliopiston kauppatieteiden alan opettajat B ja C olivat käyttäneet lainvastaista tehtävänantoa kurssitehtävässä. Epäilyn mukaan...

2021

Professori A oli toiminut luonnontieteellisen alan väitöskirjatutkija B:n väitöskirjan ohjaajana ja kanssakirjoittajana kaikissa B:n väitöskirjan...

2021

Tekniikan alan professori A epäili yliopisto X:n johdon syyllistyneen hänen tutkimusideoidensa ja -suunnitelmiensa anastamiseen. A:n mukaan he...

2021

Professori A:n tekemän HTK-ilmoituksen mukaan luonnontieteellisen alan apurahatutkija B olisi syyllistynyt tekijyyden manipulointiin saamalla...

2021

Tutkija A epäili, että tutkijat B, C ja D olivat syyllistyneet piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, kun he eivät maininneet...

2021

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli plagioinut yhteisartikkelissa kirjan lukua ja merkinnyt X:n artikkelin ensimmäiseksi...

2021

A epäili B:n plagioineen tekniikan alan pro gradu -tutkielmassaan hänen vuonna 2007 julkaistua opinnäytetyötään. A:n mukaan B:n tutkielman otsikko...

2021

A epäili, että B:n humanistisen alan väitöskirja sisälsi virheellistä tietoa ja väärin merkityn lähdeviitteen, minkä vuoksi väitöskirja olisi...

2021

Erään yliopiston luonnontieteen alan (biolääketiede) tohtorikoulutettava X epäili, että hänen väitöskirjansa ohjaajina toimineet professori A ja...

2021

Joukko tutkijoita epäili professori A:n ja dosentti B:n julkaiseman humanistisen alan tietokirjan sisältävän plagiointia ja niin sanottua itsensä...

2020

Tutkimuslaitos X julkaisi yhteiskuntatieteiden alaan liittyvän vuosiraportin, jonka kannessa oli tutkijoiden A ja B nimet. Samassa...