Muita tutkimusetiikan toimijoita

Viimeksi päivitetty 10.10.2023

Tälle sivulle on koottu muita tieteen ja tutkimuksen etiikkaa käsitteleviä valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita.

Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK)

Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta pyrkii edistämään biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan alalla viranomaisten, alan tutkijoiden ja toiminnanharjoittajien yhteistyötä ja seuraa geenitekniikan kehitystä, tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi tehtävänä on seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä sekä geenitekniikan eettisten näkökohtien huomioon ottamista.

Geenitekniikan lautakunta (GTLK)

Geenitekniikan lautakunta on geenitekniikkalain mukainen viranomainen, joka käsittelee geenitekniikan käytön säätelyyn liittyviä asioita. Geenitekniikkalain tavoitteena on suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä muuntogeenisten eliöiden (GMO) mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Lautakunta käsittelee GMO:en käytöstä tehtävät ilmoitukset ja hakemukset.

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Ennen ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava riippumattoman eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Eettinen ennakkoarvio on pakollinen kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. Suomessa lakiin perustuvia eli virallisia eettisiä toimikuntia ovat valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA sekä alueelliset eettiset toimikunnat.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

Kansainvälisiä toimijoita

Muita organisaatioita