Opetusmateriaalit

Opetusmateriaalit

Opetusmateriaali

Tiedevilpin tutkinta Suomessa (tekstitetty):

Tiedevilpin tutkinta Suomessa (siirryt toiselle sivustolle) (ilman tekstitystä)

Investigation of research misconduct in Finland (with captions):

Investigation of research misconduct in Finland (no captions)

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (tekstitetty):

 

Ethical review in the human sciences in Finland (with captions):

 

Diasarjat

PowerPoint-esitykset:

TENKin opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä. Lähde mainittava.