Opetusmateriaalit

Opetusmateriaalit

Opetusmateriaali

 

 

 

 

  • Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä (tekstitetty):

 

  • Ethical review in the human sciences in Finland (with captions):

 

 

Diasarjat

PowerPoint-esitykset:

TENKin opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä. Lähde mainittava.