Aiemmat kokoonpanot

Viimeksi päivitetty 3.6.2022

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin 15.11.1991 annetulla asetuksella (1347/91), ja se aloitti toimintansa helmikuussa 1992.

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.2019–31.1.2022

Puheenjohtaja

Professori, dekaani Riitta Keiski, Oulun yliopisto

Varapuheenjohtaja

Professori Erika Löfström, Helsingin yliopisto

Jäsenet

 • Johtava tutkija Kari Hämälainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Lakiasiainjohtaja Matti Karhunen, VTT
 • Kehitysjohtaja Leena Liimatainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Erityisasiantuntija Susanna Näreaho, Metropolia
 • Professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopisto
 • Ohjelmajohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus
 • Apulaisprofessori Aleksi Tornio, Turun yliopisto
 • Professori Risto Turunen, ltä-Suomen yliopisto

Pääsihteeri

FT, dos. Sanna Kaisa Spoof 


Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.201631.1.2019

Puheenjohtaja

Kansleri emerita Krista Varantola, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin yliopisto

Jäsenet

 • Johtava ekonomisti Kari Hämäläinen, VATT
 • Vanhempi tutkija Jyrki Kettunen, Arcada
 • Professori Erika Löfström, Helsingin yliopisto
 • Professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto
 • Professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopisto
 • Ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus
 • Professori Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto
 • Lakimies Meri Vannas, Suomen Akatemia

Pääsihteeri

FT, dos. Sanna Kaisa Spoof 

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.201331.1.2016

Puheenjohtaja

Kansleri emerita Krista Varantola, kielitiede, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Professori Markku Helin, oikeustiede, Turun yliopisto

Jäsenet

 • Yksikön johtaja Arja Kallio, molekyylibiologia ja biokemia, Suomen Akatemia
 • Dosentti, vanhempi tutkija Jyrki Kettunen, terveystieteet, Arcada
 • Dosentti, yliopistonlehtori Pekka Louhiala, lääketieteen etiikka, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto
 • Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus
 • Professori Kirsi Saarikangas, taidehistoria, Helsingin yliopisto
 • Professori Ari Salminen, hallintotiede,  Vaasan yliopisto
 • Lakiasiainjohtaja Ari Suomela, oikeustiede, Tekes
 • Professori Pirkko Walden, liiketaloustiede, Åbo Akademi

Pääsihteeri

FT, dos. Sanna Kaisa Spoof 

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.201031.1.2013

Puheenjohtaja

Kansleri Krista Varantola, kielitiede, Tampereen yliopisto

Varapuheenjohtaja

Professori Veikko Launis, lääketieteellinen etiikka, Turun yliopisto

Jäsenet

 • Professori Markku Helin, oikeustiede, Turun yliopisto
 • Johtaja Arja Kallio, molekyylibiologia ja biokemia, Suomen Akatemia
 • Professori Riitta Keiski, prosessitekniikka, Oulun yliopisto
 • Yliopettaja Irma Mikkonen, kasvatustiede, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Neuvotteleva virkamies Tuula Pehu, kasvibiotekniikka, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Tutkimusprofessori Jussi Simpura, yhteiskuntatieteet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Lakiasiainjohtaja Ari Suomela, oikeustiede, Tekes
 • Professor Pirkko Walden, liiketaloustiede, Åbo Akademi

Pääsihteeri

 • Liisa Nieminen (1.2. - 16.6.2010)
 • Dosentti, FT Sanna Kaisa Spoof (1.9.2010 lähtien sijaisena, 1.1.2012 lähtien vakinaisena)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.200731.1.2010

Puheenjohtaja

Kansleri Eero Vuorio (molekyylibiologia, Turun yliopisto; 1.1.2010 alkaen johtaja, Biokeskus Suomi)

Varapuheenjohtaja             

Vararehtori, professori Riitta Keiski (prosessitekniikka, Oulun yliopisto)

Jäsenet                               

 • Professori Katie Eriksson (hoitotiede, Åbo Akademi)
 • Pääjohtaja Matti Heikkilä (sosiaalipolitiikka, Stakes; 3.9.2008 alkaen tutkimusprofessori Jussi Simpura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Lainsäädäntöneuvos Markku Helin (oikeustiede, Oikeusministeriö)
 • Teknologiajohtaja Merja Hiltunen (Teknologian kehittämiskeskus TEKES; 1.6.2008 alkaen teknologia-asiantuntija Hanna Rantala, bioteknologia, Teknologian kehittämiskeskus TEKES)
 • Kehittämispäällikkö Arja Kuula (yhteiskuntatieteet, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
 • Arviointi- ja kehittämistoimen johtaja Paavo Löppönen (yhteiskuntatieteet, Suomen Akatemia)
 • Johtaja Sinimaaria Ranki (kauppatiede, EVTEK-ammattikorkeakoulu, 1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Professori Ari Salminen (julkishallinto, Vaasan yliopisto)

Pääsihteeri                         

 • FT, dosentti Sari Löytökorpi (31.8.2007 saakka)
 • OTT, dosentti Salla Lötjönen (1.9.2007 - 14.6.2008)
 • OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen (1.8.2008 alkaen)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.200431.1.2007

Puheenjohtaja                    

Kansleri Eero Vuorio (molekyylibiologia, Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Jaana Hallamaa (teologia, Helsingin yliopisto)

Jäsenet                               

 • Professori Katie Eriksson (hoitotiede, Åbo Akademi)
 • Teknologia-asiantuntija Merja Hiltunen (Tekes, 1.1.2006 alkaen teknologiajohtaja)
 • Professori Liisi Huhtala (kirjallisuustiede, Oulun yliopisto)
 • Professori Juha Karhu (oikeustiede, Lapin yliopisto)
 • Johtaja Paavo Löppönen (yhteiskuntatieteet, Suomen Akatemia)
 • Tutkimuspäällikkö Sinimaaria Ranki (kauppatiede, Helia, 15.3.2005 alkaen EVTEK-ammattikorkeakoulun vararehtori)
 • Professori Ari Salminen (julkishallinto, Vaasan yliopisto)
 • Professori Terttu Vartiainen (ympäristökemia, Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto)

Pääsihteeri        

 • OTK, MA Salla Lötjönen (1.2.2004 - 16.1.2005; 16.7.2005 - 31.8.2005)
 • Tutkimusasiamies Reetta Niemelä (17.1. - 15.7.2005)
 • Dosentti, FT Sari Löytökorpi (1.9.2005 - 31.1.2007)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.200131.1.2004

Puheenjohtaja                    

Rehtori Gustav Björkstrand (teologia, Åbo Akademi)

Varapuheenjohtaja             

Dosentti Jaana Hallamaa (teologia, Helsingin yliopisto)

Jäsenet                               

 • Pääsihteeri Sakari Karjalainen (lääketiede, Suomen Akatemia)
 • Erikoistutkija Veikko Launis (käytännöllinen filosofia, Turun yliopisto)
 • Professori Olli Mäenpää (oikeustiede, Helsingin yliopisto)
 • Yliassistentti Sinikka Parkkinen (biokemia, Joensuun yliopisto)
 • Professori Amos Pasternack (lääketiede, Tampereen yliopisto)
 • Tutkimusprofessori Matti Sarvas (mikrobiologia, Kansanterveyslaitos)
 • Johtaja Mervi Sibakov (bioteknologia, Teknologian kehittämiskeskus)
 • Professori Irma Sorvali (kielitieteet, Oulun yliopisto)

Pysyvä asiantuntija

Johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa (Opetusministeriö)

Pääsihteeri             

 • tiedesihteeri Jaana Aalto (Suomen Akatemia, 1.2. - 31.7.2001)           
 • OTK, M.A. Salla Lötjönen (1.8.2001 alkaen, toimi muutettiin päätoimiseksi ja neuvottelukunnan toimisto sijoitettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.199831.1.2001

Puheenjohtaja                    

Kansleri Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Tutkimusprofessori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Dosentti Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto)
 • Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Suomen Akatemia)
 • Professori Jorma Palo (Helsingin yliopisto)
 • Professori Juhani Pietarinen (Turun yliopisto)
 • Professori Ari Saarnilehto (Turun yliopisto)
 • Dosentti Mervi Sibakov (TEKES)
 • Johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa (Opetusministeriö)
 • Apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)

Pääsihteeri

VTL Veikko Launis (Turun yliopisto)

Sihteeri                              

 • OTK Salla Lötjönen (Helsingin yliopisto, 1.2.1998 - 3.2.2000)
 • OTL Toomas Kotkas (Helsingin yliopisto, 4.2.2000 - 31.1.2001)

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.199531.1.1998

Puheenjohtaja                    

Rehtori Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Professori Pirjo H. Mäkelä (Kansanterveyslaitos)
 • Professori Jorma Palo (HYKS)
 • Professori Veli Kauppinen (VTT)
 • Professori Gustav Björkstrand (Åbo Akademi)
 • Pääsihteeri Anneli Pauli (Suomen Akatemia)
 • Ylitarkastaja Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Teknologiajohtaja Markus Koskenlinna (TEKES)

Pääsihteeri

 • LT, dosentti Sakari Karjalainen 15.8.1996 – 31.1.1998

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.2.199231.1.1995

Puheenjohtaja                    

Professori Keijo Paunio (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja             

Professori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos)

Jäsenet                               

 • Kansleri Erik Allardt (Åbo Akademi)
 • Apulaisprofessori Seikko Eskola (Tampereen yliopopisto)
 • Professori Erkki Leppäkoski (Åbo Akademi)
 • Professori Pirjo Mäkelä (Kansanterveyslaitos)
 • Professori Jorma Palo (HYKS)
 • Ylitarkastaja Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Ylitarkastaja Tuija Talsi (ympäristöministeriö)
 • Ylitarkastaja Anita Ahlfors-Friman (ympäristöministeriö)
 • Professori Tuija Vihavainen (VTT)

Pääsihteeri                         

 • Projektipäällikkö Paavo Löppönen (Suomen Akatemia)