TENK ei ottanut kantaa tiedepoliittiseen kysymykseen (TENK 2022:15)

Lausuntopyynnössään humanistisen alan dosentti A ilmaisi tyytymättömyytensä
yliopistossa suoritettuun HTK-prosessiin, jossa todettiin HTK-loukkaus
A:n kirjoittamaan kirjaan liittyen. A kysyi TENKin kantaa siitä, eroaako
hänen edustamansa tieteenala huolellisuusvaatimuksiltaan muusta tieteellisestä
tutkimuksesta, sekä sitä, oliko hänen asiansa käsitellyt tutkintaryhmä
tehnyt loppuraporttinsa HTK-ohjeen mukaisella tavalla.

TENK tulkitsi, että kysymys tieteenalasta oli luonteeltaan tiedepoliittinen,
mistä syystä TENK ei ottanut siihen kantaa. Lisäksi TENK katsoi, että
HTK-prosessi oli suoritettu yliopistossa TENKin ohjeiden mukaisesti.