TENKin lausuntolyhennelmät

Viimeksi päivitetty 22.4.2024

Tällä sivulla julkaistaan lyhennelmiä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamista lausunnoista, jotka koskevat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjä.

HTK-loukkausepäilyt tutkitaan aina siinä organisaatiossa, jossa epäilty loukkaus on tapahtunut tai jossa epäilty tutkija toimi sen tapahtuessa. Päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiasta lausunnon TENKiltä. 

TENK ottaa lausunnoissaan kantaa vain siihen, 1) onko asian tutkinta suoritettu Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen mukaisesti ja 2) onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu.

Lyhennelmistä on poistettu suorat viittaukset tapausten osapuoliin ja organisaatioihin, joissa loukkausepäilyt on käsitelty. Lyhennelmiä voi käyttää opetustarkoituksessa CC-BY-lisenssillä.

Voit rajata tälle sivulle listautuvia lausuntolyhennelmiä alla olevilla suodattimilla. Lausuntolyhennelmät avautuvat uuteen välilehteen.

Huom. Hakua yhä kehitetään eivätkä kaikki ominaisuudet ole vielä käytettävissä. Voit antaa meille palautetta tällä lomakkeella!

2022

Professori A epäili yliopisto X:n ihmistieteiden alan tutkija B:n ja apulaisprofessori
C:n syyllistyneen vääristelyyn. B ja C olivat...

2022

Tutkimuslaitoksen tutkija A epäili tutkimusryhmänsä vastuututkija B:n plagioineen
osia heidän tekniikan alan yhteisartikkelistaan omaan...

2022

Professori A epäili, että yliopiston johtaja B olisi syyllistynyt sekä toisten
tutkijoiden työn anastamiseen että ansioluettelonsa...

2022

Joukko tutkijoita epäili humanistisen alan professori A:n ja dosentti B:n
julkaiseman tietokirjan sisältävän plagiointia ja ns. itsensä...

2022

Tutkija A teki yliopiston rehtorille HTK-loukkausepäilyilmoituksen, jonka
mukaan humanistisen alan tutkijat B ja C olisivat syyllistyneet...

2022

Luonnontieteen alan tutkimusryhmä yliopistosta X epäili yliopisto Y:n tekniikan
alan professori A:n ja väitöskirjatutkija B:n julkaiseman...

2022

Tutkija A epäili yhteiskuntatieteellisen alan tutkijan B ja yliopistonlehtorin
C syyllistyneen HTK-loukkaukseen hylätessään hänen...

2022

Tutkimuslaitoksen tutkija A epäili tutkimusryhmänsä tutkija B:n toimineen
harhaanjohtavalla tavalla sekä tutkimusyhteisöään että rahoittajia...

2022

Ulkomaisen yliopiston professori A epäili ohjauksessaan työskennellyttä suomalaista
tekniikan alan tutkijaa B anastamisesta, muiden...

2022

Lausuntopyynnössään humanistisen alan dosentti A ilmaisi tyytymättömyytensä
yliopistossa suoritettuun HTK-prosessiin, jossa todettiin HTK-...

2021

Yliopiston humanististen tieteiden dosentti A kirjoitti kirjan, joka kävi läpi vertaisarvioinnin ja julkaistiin tieteellisessä julkaisusarjassa....

2021

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli plagioinut yhteisartikkelissa kirjan lukua ja merkinnyt X:n artikkelin ensimmäiseksi...

2021

TENK vastaanotti professori A:n lausuntopyynnön, jossa ilmaistiin tyytymättömyys yliopiston tapaan käsitellä HTK-loukkausepäily. A:n epäily oli...

2021

Yliopisto tutki ilmoituksen, jonka mukaan humanistisen alan professori A:n ja hänen työryhmänsä laatimassa hankehakemuksessa olisi syyllistytty...

2021

A epäili, että oikeustieteen alan tohtorikoulutettava B oli ilmoittanut väitöskirjansa aiheen harhaanjohtavasti ja näin saanut tutkimusluvan...

2021

Yliopiston humanististen tieteiden tohtorikoulutettava X epäili väitöskirjansa ohjaajana toiminutta professori A:tä väitöstyönsä epäasiallisesta...

2021

Yritys X epäili, että yrityksen A tekemän tekniikan alan tilaustutkimuksen raportissa oli paisuteltu kirjoittajaluetteloa, syyllistytty...

2021

Lääkäri A oli kohdistanut epäilynsä lääketieteellisen alan yhteisartikkelin kirjoittajiin, yliopisto X:n tutkijoihin B ja C. Heidän epäiltiin...

2021

Humanistisen alan tutkijat A ja B pyysivät TENKin lausuntoa yliopiston ihmistieteen eettisen toimikunnan lausunnosta. Lausunnossa oli linjattu,...

2021

A:n mukaan yliopiston kauppatieteiden alan opettajat B ja C olivat käyttäneet lainvastaista tehtävänantoa kurssitehtävässä. Epäilyn mukaan...