Viittaamattomuus ei täyttänyt vilpin tunnusmerkkejä (TENK 2022:11)

Tutkimuslaitoksen tutkija A epäili tutkimusryhmänsä tutkija B:n toimineen
harhaanjohtavalla tavalla sekä tutkimusyhteisöään että rahoittajia kohtaan.
A:n mukaan B oli esitellyt hankkeensa sidosryhmille, mutta esitelmästä oli
puuttunut tarpeellinen viittaus.

Esiselvityksen perusteella oli kiistatonta, että B oli syyllistynyt piittaamattomuuteen
hyvästä tieteellisestä käytännöstä. B oli myöntänyt toimineensa
huolimattomasti, ja hän oli ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Näistä syistä
TENK katsoi, ettei varsinainen tutkinta ollut tarpeen.

Lausunnossaan TENK katsoi myös, että tutkimuslaitos oli suorittanut HTK-prosessin TENKin ohjeiden mukaisesti.