Forskningsetiska barometern 2023 har öppnats

13.3.2023
Artikkelin kuvituskuvassa kompassi.

En till nationell forskningsetisk barometer har nu öppnats. Svarsperioden för enkäten har förlängts till den 28 april.

Forskningsetiska delegationen (TENK) samlar med barometern in information om genomförandet av god vetenskaplig praxis i det finländska vetenskaps- och forskningssamfundet 2019-2022. Forskningsetiska barometern kartlägger särskilt följande ämnen:

  • Källor till forskningsetisk information
  • Kunskaper om god vetenskaplig praxis
  • Misstankar om brott mot god vetenskaplig praxis
  • Åtgärder vid misstanke om kränkning av god vetenskaplig praxis
  • Synpunkter på coronapandemins forskningsetiska effekter i Finland

TENK har skickat enkäten den 13.3.2023 till universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer som förbundit sig till HTK-anvisningen.

TENK önskar svar från forsknings- och undervisningspersonal, forskningsförvaltningens personal samt andra som arbetar med stödtjänster inom forskning. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska. Enkäten besvaras anonymt och inga personuppgifter samlas in.

Enkäten är öppen 13.3–28.4.2023. Länken till enkäten delas på organisationernas intranät eller på interna e-postlistor.

TENK publicerar en barometerrapport i slutet av 2023 och resultaten från barometern utnyttjas för att utveckla och främja god vetenskaplig praxis.

Den första forskningsetiska barometern genomfördes i samarbete mellan Vasa universitet och TENK. Ari Salminens och Lotta Pitkänens rapport Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin? (Allt bra i forskarsamhället?) Forskningsetiska barometern 2018 kan läsas här (PDF på finska).

Mer information om barometern fås av TENK:s koordinator Anni Sairio (anni.sairio at tenk.fi, 044-737 6381).

Kuva: AbsolutVision / Unsplash

Du kan också vara intresserad av