HTK 2023 -ohje saatavissa kolmella kielellä

7.6.2023
Kuvituskuvassa teksti: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.

TENK on julkaissut uuden tutkimuseettisen ohjeensa kolmella kielellä. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 -ohje on luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi päivitetyn ohjeistuksensa hyvästä tieteellisestä käytännöstä maaliskuussa 2023. Ohje ja siihen liittyvät muut aineistot – organisaatioiden HTK 2023 -sitoutumislomake ja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake – löytyvät TENKin verkkosivuilta nyt kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen ohje julkaistaan kesäkuussa 2023 myös painettuna julkaisuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama TENK julkaisi ensimmäisen kansallisen ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) vuonna 1994. Sen jälkeen ohjetta on päivitetty vuosina 1998, 2002, 2012 ja 2023. HTK-ohjeella pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia. Ohjeessa kuvataan myös prosessi, jossa epäilyt tiedevilpistä selvitetään.

HTK-ohje on tiede- ja tutkimusyhteisön itsesääntelyyn perustuva yleisen tason ohje. Ohjeeseen sitoutuminen velvoittaa organisaatioita noudattamaan sitä kaikessa tutkimustoiminnassa ja kaikilla tieteenaloilla. On kaikkien tutkijoiden ja heidän työnantajiensa sekä tieteen ja koko yhteiskunnan etu, että hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt tutkitaan valvotussa prosessissa.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut tutkimusorganisaatiot voivat sitoutua noudattamaan HTK 2023 -ohjetta allekirjoittamalla TENKin verkkosivuilta löytyvän sitoutumislomakkeen (PDF).

Lisätietoja: pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof@tenk.fi, puh. 050 594 1909, ja erityisasiantuntija Minna Aittasalo, minna.aittasalo@tenk.fi, puh. 044 4932593.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös