Kansalliset eettiset periaatteet tulossa luonnon- ja ympäristöntutkimuksen aloille

11.12.2023
Kuvassa henkilö kävelee Helsingissä meren rannassa auringonnousun aikaan.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) laatii yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa kansalliset eettiset periaatteet ja eettisen ennakkoarvioinnin toimintamallin luonnon- ja ympäristöntutkimuksen aloille.

Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa on käynnistynyt kaksivuotinen hanke Luonnon ja ympäristöntutkimuksen eettiset periaatteet ja ennakkoarviointiyhteistyö (LYTE), jonka tavoitteena on laatia kansalliset eettiset periaatteet sekä eettisen ennakkoarvioinnin kansallinen toimintamalli Suomeen. Hankkeen piiriin kuuluu kaikki tutkimus, joka kohdistuu luontoon ja ympäristöön.

Hankkeen avulla pyritään yhtenäistämään ja kehittämään luonnon- ja biotieteiden sekä ympäristön- ja tekniikan tutkimuksen tutkimuseettisiä käytäntöjä. Samalla pyritään lisäämään eettistä keskustelua vaikutuksista, joita tutkimuksella on luontoon ja ympäristöön. Yksi hankkeen ydinkysymyksistä on, minkälaista haittaa tutkimus saa aiheuttaa luonnolle ja ympäristölle, esimerkiksi vesistölle, biotoopille tai yksittäiselle lajille.

”Tarkoituksena on tukea tutkijoita tutkimuskohteelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennakoinnissa sekä haittojen ja hyötyjen välisessä punninnassa”, kertoo hanketta koordinoiva TENKin asiantuntija Veera Launis.

LYTE-hankkeessa pyritään yhtäältä minimoimaan tutkimuksen luonnolle aiheuttamaa haittaa ja toisaalta mahdollistamaan jatkossakin luontoon ja ympäristöön kohdistuva – myös kokeellinen – tutkimus. Yhteiset kansalliset eettiset periaatteet auttavat myös tutkijoita työssään.

Luonnon- ja ympäristöntutkimuksen alojen kansalliset eettiset periaatteet ja ennakkoarvioinnin toimintamalli laaditaan yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa. Hankkeen aikana yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuullaan esimerkiksi palautekierroksen ja tapahtumien muodossa.

”Myös yksittäiset keskustelut ovat toivottuja ja arvokkaita”, muistuttaa Launis.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) toimii hankkeen ohjausryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi on valittu TENKin puheenjohtaja, professori Riitta Keiski. Ohjausryhmässä mukana ovat lisäksi seuraavat tahot:

  • Laura Höijer, tutkimusjohtaja, Ympäristöministeriö
  • Minttu Jaakkola, Puistokatu4:n toiminnanjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry
  • Emilia Kilpua, professori (HY), Suomen Tiedeakatemiat
  • Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Maaria Nordman, professori (Aalto-yliopisto), Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
  • Riikka Paloniemi, Yhteiskunnan muutos -yksikön johtaja (Syke), Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
  • Minna Räisänen, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
  • Janne Salminen, johtava tutkijayliopettaja (HAMK), Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  • Laura Taajamaa, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ohjausryhmän rinnalle perustetaan alan asiantuntijoista koostuva työryhmä työstämään hankkeen periaateohjelmaa.

Tarvekartoitus luonnon- ja ympäristöalojen kansallisten eettisten periaatteiden ja eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta julkaistiin alkuvuodesta 2023. Tutustu TENKin tekemään tarvekartoitukseen täällä.

Luonnon ja ympäristöntutkimuksen eettiset periaatteet ja ennakkoarviointiyhteistyö (LYTE) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen (2023–2025) hanke, jonka toteutuksesta vastaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta.

Lisätietoja:
Asiantuntija Veera Launis
veera.launis@tenk.fi
044 4932 609

Kuva: Joakim Honkasalo, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös