TENKin lausuntolyhennelmät nyt verkossa

9.6.2021
""

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamien lausuntojen lyhennelmiä voi nyt lukea TENKin verkkosivuilla. Lyhennelmät ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antaa pyynnöstä lausuntoja sen ohjeisiin sitoutuneiden organisaatioiden tekemistä päätöksistä, jotka koskevat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyä. Lyhennelmiä on julkaistu TENKin toimintakertomuksissa vuodesta 2010 alkaen.

Nyt avatulla TENKin lausuntolyhennelmät-sivulla tapaukset on luokiteltu niin, että niitä voi hakea paitsi vuoden myös aiheen, organisaatiotyypin ja tieteenalan mukaan.

TENK toivoo lyhennelmien tarjoavan materiaalia esim. tutkimusetiikan opetuksen tueksi. TENKin lausuntolyhennelmiä voi käyttää opetustarkoituksessa CC-BY-lisenssillä.

Lyhennelmistä on poistettu suorat viittaukset tapausten osapuoliin ja organisaatioihin, joissa loukkausepäilyt on käsitelty.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös