Tutkimusetiikan barometrikysely 2022 tulossa

28.10.2022
Kompassi.

Toinen kansallinen tutkimusetiikan barometrikysely avautuu vuoden 2023 alussa. Barometrin ensimmäinen pilottitutkimus julkaistiin vuonna 2019.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) toteuttama tutkimusetiikan barometri kartoittaa Suomen tiede- ja tutkimusyhteisön näkemyksiä tutkimuseettisistä haasteista sekä käytännön tuntemusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tämän vuoden kyselyllä pyritään lisäksi selvittämään tiede- ja tutkimusyhteisön näkemyksiä siitä, miten COVID-19-pandemia on saattanut vaikuttaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen Suomessa. 

Barometrikysely toteutetaan sähköisenä kyselynä, johon vastataan anonyymisti. TENK lähettää kyselylomakkeen kaikkiin Suomen yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta. Vastauksia toivotaan opetus- ja tutkimushenkilöstöltä, tutkimushallinnolta ja organisaatioiden johdolta. 

Ensimmäisen tutkimusetiikan barometriraportin ”Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin? Tutkimusetiikan barometri 2018” (PDF) laativat Ari Salminen ja Lotta Pitkänen.

Lisätietoja antaa TENKin koordinaattori Anni Sairio, anni.sairio at tenk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös