Ihmistieteiden ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot

Viimeksi päivitetty 12.2.2024

Tältä sivulta löytyvät Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2019 julkaisemaan Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeeseen sitoutuneet organisaatiot.

Sitoutuminen ihmistieteiden eettisiin ennakkoarvioinnin ohjeeseen

Sitoutuneet organisaatiot

Linkit vievät ao. organisaation eettisen toimikunnan sivuille.

Yliopistot

 • Aalto-yliopisto
 • Hanken Svenska handelshögskolan 
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Taideyliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

  Ammattikorkeakoulut

  • Yrkeshögskolan Arcada
  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Poliisiammattikorkeakoulu
  • Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Vaasan ammattikorkeakoulu

  Tutkimuslaitokset ja muut tahot

  • A-klinikkasäätiö sr
  • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
  • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
  • Eläketurvakeskus
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • FCG Finnish Consulting Group Oy
  • Folkhälsans forskningscentrum / Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
  • Geologian tutkimuskeskus GTK
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Ikäinstituutti
  • Infektiotautien tutkimusyhdistys
  • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
  • Kansallisarkisto
  • Kansanvalistusseura
  • Kelan tutkimus / Kansaneläkelaitos
  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Koneen säätiö
  • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr - Kulttuuripolitiikan tutkimussäätiö Cupore
  • Lapsuudentutkimuksen seura ry
  • LIKES-tutkimuskeskus
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Maanmittauslaitos
  • Museovirasto
  • Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto
  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
  • Palkansaajien tutkimuslaitos
  • Pelastusopisto
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Siirtolaisuusinstituutti
  • Suomen Akatemia
  • Suomen Tiedeseura
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Säteilyturvakeskus STUK
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
  • Tieteellinen tutkimus Orton
  • Työterveyslaitos TTL
  • UKK-instituutti
  • Ulkopoliittinen instituutti
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Valtioneuvoston kanslia
  • Voimavarakeskus Tempo Oy
  • Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

  Vanhaan ohjeeseen sitoutuneet

   Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2009 julkaisemaan vanhaan ohjeeseen Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (pdf) sitoutuneet organisaatiot:

   Yliopistot (13/14)

   • Aalto-yliopisto
   • Helsingin yliopisto
   • Itä-Suomen yliopisto
   • Jyväskylän yliopisto
   • Lapin yliopisto
   • Maanpuolustuskorkeakoulu
   • Oulun yliopisto
   • Svenska Handelshögskolan
   • Taideyliopisto
   • Tampereen yliopisto
   • Turun yliopisto
   • Vaasan yliopisto
   • Åbo Akademi

   Ammattikorkeakoulut (21/25)

   • Yrkeshögskolan Arcada
   • Centria-ammattikorkeakoulu (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
   • Diakonia-ammattikorkeakoulu
   • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
   • Humanistinen ammattikorkeakoulu
   • Hämeen ammattikorkeakoulu
   • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   • Karelia-ammattikorkeakoulu (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   • Lahden ammattikorkeakoulu
   • Lapin ammattikorkeakoulu (ent. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)
   • Laurea ammattikorkeakoulu
   • Metropolia ammattikorkeakoulu
   • Yrkeshögskolan Novia
   • Poliisiammattikorkeakoulu
   • Saimaan ammattikorkeakoulu
   • Satakunnan ammattikorkeakoulu
   • Savonia-ammattikorkeakoulu
   • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   • Turun ammattikorkeakoulu
   • Vaasan ammattikorkeakoulu

   Tutkimuslaitokset (17)

   • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
   • Ikäinstituutti
   • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto
   • Kirkon tutkimuskeskus
   • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS
   • Museovirasto
   • Palkansaajien tutkimuslaitos
   • Siirtolaisuusinstituutti
   • Suomen ympäristökeskus SYKE
   • Säteilyturvakeskus STUK
   • Teknologian tutkimuskeskus VTT
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
   • Työterveyslaitos TTL
   • UKK-instituutti
   • Ulkopoliittinen instituutti UPI
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
   • Väestöliiton väestöntutkimuslaitos

   Muut tahot (11)

   • A-klinikkasäätiö
   • Allergia- ja Astmaliitto / Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti
   • Finska Vetenskaps-Societen
   • Infektiotautien tutkimusyhdistys
   • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr, Cupore
   • Nuorisotutkimusverkosto
   • Sosiaalilääketieteen yhdistys
   • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
   • Suomen Akatemia
   • Suomen elokuvatutkimuksen seura
   • Svenska litteratursällskapet i Finland