Ansioluettelon paisuttelu oli vastuutonta mutta ei piittaamatonta

Dosentti A ilmoitti erään yliopiston rehtorille, että yliopiston humanistisen alan professori B oli syyllistynyt ansioluettelonsa paisutteluun. A oli toiminut erään hankkeen vastuullisena tutkijana yliopiston palveluksessa. A:n työsuhteen päätyttyä ansio kyseisen hankkeen talousvastuusta oli yliopiston sisäisessä tutkimustietokannassa muutettu A:lta laitosjohtajana toimineelle B:lle. B oli merkinnyt ansioluetteloonsa kyseisen hankkeen rahoituksen hankkimisen. A pitää tätä omana ansionaan.  

TENK katsoi, että B on laatinut ansioluettelonsa harhaanjohtavasti siten, että siitä voi saada käsityksen, että k.o. hankerahoituksen hankkiminen oli ollut yksin hänen ansiotaan. Vaikka laitosjohtajana osa hankkeen talousvastuusta olikin kuulunut B:lle ja vaikka ansioluettelomallin väliotsikoinnilla oli osuutta väärän käsityksen muodostumiseen, B:n olisi pitänyt omaan ansioluetteloonsa täsmentää osuutensa rahoituksen hankkimisessa.

Yliopiston HTK-prosessin mukaan tutkimustietokantamerkinnän muuttamiseen B:llä ei todettu olleen osuutta. 

TENK katsoi lausunnossaan, että vaikka B oli toiminut vastuuttomasti, teko ei ollut ollut sillä tavoin holtiton, että piittaamattomuuden tunnusmerkit olisivat täyttyneet. Näin ollen yliopiston HTK-tutkintaprosessin lopputulos eli se, että HTK-loukkausta ei ollut tapahtunut, oli asianmukainen.

Koska e.m. tapahtumat ajoittuivat ajalle ennen HTK 2012 -ohjeen voimaantuloa ratkaistaessa sitä, oliko HTK-loukkaus tapahtunut, käytettiin HTK 2002 -ohjetta.