Artikkelin hylkäys vertaisarviointiprosessissa ei ollut HTK-loukkaus (TENK 2022:7 ja TENK 2022:8)

Tutkija A epäili yhteiskuntatieteellisen alan tutkijan B ja yliopistonlehtorin
C syyllistyneen HTK-loukkaukseen hylätessään hänen artikkelikäsikirjoituksensa.
B ja C työskentelivät eri yliopistoissa, joten A oli tehnyt samansisältöiset
epäilyilmoitukset molempiin yliopistoihin.

A:n mukaan B ja C olivat hylänneet A:n kirjoittaman artikkelin toimittamassaan
aikakauskirjassa. Täten he olisivat hylkäyksellään vaikeuttaneet ja
viivyttäneet hänen tutkijan työtään. A väitti lisäksi, että he olisivat olleet
toimituskunnan jäseninä esteellisiä.

Yliopistot katsoivat esiselvityksen perusteella tehdyissä päätöksissään,
etteivät tutkijat olleet syyllistyneet HTK-loukkauksiin. A teki TENKille
lausuntopyynnöt yliopistojen päätöksistä.

TENKin mukaan julkaisukanavilla on oikeus päättää itse omista julkaisuperiaatteistaan.
Tässä tapauksessa kyse oli aidosta tieteellisestä tulkinta- ja
arviointierimielisyydestä, joka HTK-ohjeen mukaan on osa tieteellistä keskustelua
eivätkä loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tästä syystä varsinaista
tutkintaa ei tarvittu.

Lausunnoissaan TENK katsoi, että HTK-prosessi oli suoritettu molemmissa
yliopistoissa TENKin ohjeiden mukaisesti.