Jääviydestä HTKprosessinpäätöksenteossa (TENK 2021:21)

TENK vastaanotti professori A:n lausuntopyynnön, jossa ilmaistiin tyytymättömyys yliopiston tapaan käsitellä HTK-loukkausepäily. A:n epäily oli kohdistunut johtaja B:hen, koska B ei ollut kuullut A:ta esiselvityksen yhteydessä. A esitti myös, että rehtori C olisi ollut intressijäävi tekemään päätöksiä kyseisessä A:ta koskevassa asiassa.

HTK-ohjeen mukaan yksi keskeisistä hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdista on se, että tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä. Jääviys ei ole kuitenkaan HTK 2012 -ohjeen mukainen HTK-loukkaus. TENKin mukaan C oli oman harkintansa mukaan voinut joko jäävätä tai jättää jääväämättä itsensä tässä A:n käynnistämässä HTK-prosessissa, koska siinä käsiteltävä epäily ei kohdistunut häneen.

TENK totesi, että B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen, ja että X oli suorittanut HTK-prosessin TENKin ohjeiden mukaisesti.