Kanssakirjoittaja ei voinut jälkikäteen kyseenalaistaa yhteisartikkelin kirjoittajajärjestystä (TENK 2021:9)

Professori A:n tekemän HTK-ilmoituksen mukaan luonnontieteellisen alan apurahatutkija B olisi syyllistynyt tekijyyden manipulointiin saamalla itsensä 1. kirjoittajaksi usean kirjoittajan tieteelliseen yhteisartikkeliin. Asiakirjoista kävi ilmi, että A oli toiminut B:n väitöskirjaohjaajana. Lausuntopyynnössään A osoitti tyytymättömyytensä yliopiston päätökseen, jonka mukaan B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen.

Lausunnossaan TENK totesi, että A oli hyväksynyt sen, että hänen nimensä oli yhdessä B:n nimen kanssa kyseisen yhteisartikkelin kirjoittajaluettelossa. Näin ollen A ei voinut jälkikäteen kyseenalaistaa B:n kirjoittajuutta tai kirjoittajajärjestystä kyseisessä artikkelissa. Yliopiston katsottiin tutkineen asian TENKin ohjeiden mukaisesti.

Yleisellä tasolla TENK totesi, että tiedelehdissä julkaistavien yhteisartikkeleiden kirjoittajien tulee yhdessä hyväksyä sekä artikkelin sisältö että se, keiden nimet merkitään kirjoittajaluetteloon. Asiasta tulee TENKin ohjeistuksen mukaan saavuttaa yhteisymmärrys viimeistään siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi kyseiseen julkaisuun. Kirjoittajuuksista tulee näin ollen sopia etukäteen, ja vastuu sopimisesta on ennen muuta ao. tutkimusryhmän johtajalla tai hankkeen vastuullisella tutkijalla.