Kiitoksen poisjättäminen väitöskirjan esipuheesta ei ollut HTK-loukkaus (TENK 2021:11)

Professori A oli toiminut luonnontieteellisen alan väitöskirjatutkija B:n väitöskirjan ohjaajana ja kanssakirjoittajana kaikissa B:n väitöskirjan erillisjulkaisuissa. Lisäksi B oli tehnyt väitöskirjansa yhteenveto-osuuteen A:n ehdottamat korjaukset. Tästä syystä A katsoo, että hänet olisi tullut huomioida kyseisen väitöskirjan esipuheessa. Koska näin ei ollut, A oli tehnyt B:stä HTK-loukkausepäilyilmoituksen. A oli tyytymätön, koska yliopisto ei sen perusteella käynnistänyt esiselvitystä.

Yliopiston päätöksen mukaan B oli voinut itse päättää, ketä ja millä keinoin hän oli väitöskirjansa esipuheessa kiittänyt. Vaikkakin oli poikkeuksellista, ettei väittelijä tässä yhteydessä maininnut väitöskirjansa ohjaajaa, HTKprosessi voitiin jättää käynnistämättä, koska kyseessä ei ollut HTK-loukkaus. Lausunnossaan TENK yhtyi yliopiston näkemykseen.